Osoby odpowiedzialne za jakość kształcenia na wydziale:

Dziekani:

Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH – Dziekan Wydziału EAIiIB

Dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH – Prodziekan ds. kształcenia dla kierunków Automatyka i Robotyka, Informatyka i Systemy Inteligentne, Computer Science, Informatyka

Dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH – Prodziekan ds. kształcenia dla kierunków Elektrotechnika oraz Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Dr inż. Andrzej Izworski – Prodziekan ds. kształcenia dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

Kierunki

 • Automatyka i Robotyka (WEAIiIB)
 • Elektronika (WIEiT)
 • Elektronika i Telekomunikacja (WIEiT)
 • Electronics and Telecomunications (WIEiT)
 • Elektrotechnika (WEAIiIB)
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)
 • Technologie Przemysłu 4.0 (WO i WEAIiIB)

Skład Rady

 • dr hab. inż. Ryszard Klempka, prof. AGH – koordynator ds. kształcenia w dyscyplinach AEEiTK oraz IB
 • dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH – przedstawiciel kierunku Automatyka i Robotyka
 • dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska – przedstawicielka kierunku Inżynieria Biomedyczna
 • dr inż. Grzegorz Hayduk – przedstawiciel kierunku Elektrotechnika
 • dr hab. inż. Krzysztof Kasiński, prof. AGH – przedstawiciel kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • dr hab. inż. Witold Machowski, prof. AGH – przedstawiciel kierunku Elektronika
 • dr inż. Grzegorz Piwowarski – Wydział Odlewnictwa
 • dr inż. Jacek Stępień – przedstawiciel kierunku Elektronika i Telekomunikacja
 • Anna Rypel – przedstawicielka studentów

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • przygotowanie rocznego raportu dotyczącego jakości kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do danej dyscypliny;
 • analiza danych dotyczących kształcenia na kierunkach przypisanych do danej dyscypliny;
 • formułowanie wniosków, zaleceń i rekomendacji dla dziekanów wydziałów, w szczególności mających na celu poprawę jakości oraz wyników kształcenia na poszczególnych kierunkach;
 • ustalanie, z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny oraz kierunków do niej przypisanych, szczegółowych zaleceń i rekomendacji dotyczących zasad studiowania, tworzenia programów studiów oraz innych aspektów związanych z kształceniem;
 • proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w zakresie realizacji procesu kształcenia.
 

Akty normatywne:

 • Statut uczelni ( link )
 • Regulamin Studiów ( link )
 • Regulamin pracy ( link )
 • Uchwała Senatu 14/2019 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ( link )
 • Uchwała Senatu 186/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ( link )
 • Zarządzenie Rektora nr 29/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji, ( link )
 • Zarządzenie Rektora 15/2019 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych ( link )
 • Zarządzenie Rektora 91/2020 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ( link )
 • Uchwała Senatu 125/2023 z dnia 27 wrzesnia 2023 w sprawie wytycznych w zakresie ustalania programów studiów ( link )
 • Zarządzenie Rektora nr 43/2023 w sprawie zmiany zarządzenia 91/2020
  ( link )
 • Zarządzenie Rektora nr 17/2022 w sprawie zmiany 43/2020 o liczebności grup studenckich
  ( link )
 • Zarządzenie Rektora nr 8/2024 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz znoszenia studiów I i II stopnia (z załącznikami)
  ( link )

Informacja o akredytacji KAUT

European Network for Accreditation of Engineering Education

Posiadane przez Wydział akredytacje

KAUT:

 • Elektrotechnika 2022-2027
 • Automatyka i Robotyka 2022-2027
 • Inżynieria Biomedyczna 2022-2027
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie 2022-2027

PKA:

 • Elektrotechnika 2013 z wyróżnieniem
 • Automatyka i Robotyka 2023 ( w ocenie )
 • Inżynieria Biomedyczna 2023 ( w ocenie )

Osoby wyróżnione w zakresie dydaktyki

Rok 2022/2023

Automatyka i Robotyka

Tutaj Andrzej
Sikora Bartłomiej Marian
Szolc Hubert
Zagórski Paweł
Rotter Paweł
Kwiecień Joanna
Cieślar Dariusz
Gorgoń Marek
Oprzędkiewicz Krzysztof
Stępień Jacek
Piłat Adam

Elektronika i Telekomunikacja

Smolarz Robert
Kos Andrzej
Salwik Karol
Kowalczyk Konrad
Dziurdzia Barbara
Swatowska Barbara
Nowak Piotr
Koryciak Sebastian
Syrek Przemysław
Stapiński Tomasz
Jamro Ernest

Elektronika i Telekomunikacja (j. angielski)

Russek Paweł

Elektronika

Koryciak Sebastian
Dziurdzia Piotr
Staszek Kamil
Krehlik Przemysław
Smolarz Robert

Elektrotechnika

Hanzelka Zbigniew
Syrek Przemysław
Sieklucki Grzegorz
Nowak Wiesław
Bąchorek Wojciech
Mikrut Paweł
Kuniewski Maciej
Schmidt Paweł
Kot Aleksander
Roehrich Józef
Bonk Michał
Zydroń Paweł

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Kłeczek Rafał
Gryboś Paweł
Zegarmistrz Piotr
Kaczmarczyk Piotr
Szczygieł Robert

Technologie Przemysłu 4.0

Garbacz-Klempka Aldona
Kozana Janusz
Zapała Renata
Piękoś Marcin

Inżynieria Biomedyczna

Szymczyk Piotr
Smoleń Magdalena
Broniec-Wójcik Anna
Grabska-Chrząstowska Joanna

Rok 2021/2022

Elektrotechnika

Andrzej Bień
Maciej Chojowski
Marcin Jachimski
Maciej Kuniewski
Zbigniew Mikoś
Piotr Pająk
Krzysztof Piech
Józef Roehrich
Paweł Schmidt
Andrzej Stobiecki
Grzegorz Wróbel

Automatyka i Robotyka

Andrzej Brodzicki
Krzysztof Chmielowiec
Maciej Garbacz
Marta Kraszewska
Joanna Kwiecień
Rafał Mularczyk
Maciej Rosół
Andrzej Tutaj
Paweł Zagórski

Inżynieria Biomedyczna

Piotr Augustyniak
Mateusz Baran
Anna Broniec-Wójcik
Mateusz Danioł
Aneta Frączek-Szczypta
Karol Gryń
Aleksandra Jung
Eliasz Kańtoch
Magdalena Smoleń
Mirosław Socha
Barbara Szaraniec
Ryszard Tadeusiewicz

Rok 2022/2023

Kierunek Automatyka i Robotyka

 1. dr Michał Góra (Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych)
 2. mgr inż. Rafał Mularczyk (Katedra Automatyki i Robotyki)
 3. dr inż. Maciej Klemiato (Katedra Automatyki i Robotyki)

Kierunek Elektrotechnika

 1. dr inż. Przemysław Syrek (Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki)
 2. dr inż Grzegorz Sieklucki (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii)
 3. dr inż. Maciej Chojowski (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii)

Kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie

 1. mgr inż. Piotr Kaczmarczyk (Katedra Podstawowych Problemów Energetyki)
 2. dr hab. inż. Robert Szczygieł (Katedra Metrologii i Elektroniki) i dr hab. inż. Piotr Kmon (Katedra Metrologii i Elektroniki)
 3. dr hab. inż. Paweł Gryboś (Katedra Metrologii i Elektroniki)

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

 1. mgr inż. Ludwin Molina Arias (Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
 2. dr hab. inż. Eliasz Kańtoch (Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
 3. prof Piotr Suder (Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii)

Kierunek Informatyka i Systemy inteligentne

 1. dr Krystian Jobczyk (Katedra Informatyki Stosowanej)
 2. mgr inż. Mateusz Ślażyński (Katedra Informatyki Stosowanej)
 3. mgr inż. Filip Kamiński (Katedra Informatyki Stosowanej)

Kierunek Computer Science

 1. dr inż. Krzysztof Kluza (Katedra Informatyki Stosowanej)

Rok 2021/2022

Kierunek Automatyka i Robotyka:

 1. dr inż. Andrzej Tutaj (Katedra Automatyki i Robotyki)
 2. dr Michał Góra (Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych), dr inż. Maciej Klemiato (Katedra Automatyki i Robotyki)
 3. mgr inż. Rafał Mularczyk (Katedra Automatyki i Robotyki)

Kierunek Inżynieria Biomedyczna:

 1. dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, prof. AGH (Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
 2. mgr inż. Mateusz Danioł (Katedra Metrologii i Elektroniki)
 3. dr inż. Karol Gryń (Katedra Biomateriałów i Kompozytów)

Kierunek Elektrotechnika:

 1. mgr inż. Maciej Chojowski (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii)
 2. dr inż. Andrzej Stobiecki (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii)
 3. dr inż. Piotr Pająk (Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki)

Kierunki Informatyczne (Informatyka i systemy inteligentne i Computer Science):

 1. dr inż. Janusz Miller (Katedra Informatyki Stosowanej)
 2. mgr inż. Rafał Mularczyk (Katedra Automatyki i Robotyki)
 3. mgr inż. Mateusz Ślażyński (Katedra Informatyki Stosowanej)

Kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie:

 1. mgr inż. Łukasz (Andrzej) Kadłubowski (Katedra Metrologii i Elektroniki)
 2. dr hab. Inż. Robert Szczygieł, prof. AGH (Katedra Metrologii i Elektroniki)
 3. dr hab. Inż. Paweł Gryboś (Katedra Metrologii i Elektroniki)

Rok 2020/2021

Kierunek Automatyka i Robotyka

 1. dr Michał Góra (Katedra Analizy Matematycznej, Matematyki Obliczeniowej i Metod Probabilistycznych)
 2. dr inż. Andrzej Tutaj (Katedra Automatyki i Robotyki)
 3. mgr inż. Rafał Mularczyk (Katedra Automatyki i Robotyki)

Kierunek Elektrotechnika

 1. dr inż. Andrzej Stobiecki (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii)
 2. dr inż Aleksander Kot (Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki)
 3. dr inż. Tomasz Lerch (Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii)

Kierunek Informatyka, Informatyka i Systemy Inteligentne, Computer Science

 1. dr inż. Janusz Miller (Katedra Informatyki Stosowanej)
 2. dr inż. Weronika T. Adrian (Katedra Informatyki Stosowanej)
 3. mgr inż. Filip Kamiński (Katedra Informatyki Stosowanej)

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

 1. dr Tomasz Zabawa (Katedra Równań Różniczkowych)
 2. dr hab. inż. Eliasz Kańtoch (Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej)
 3. Piotr Suder (Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii)

Kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie

 1. dr hab. inż. Paweł Gryboś (Katedra Metrologii i Elektroniki)
 2. mgr inż. Łukasz Andrzej Kadłubowski (Katedra Metrologii i Elektroniki)
 3. dr hab. inż. Marek Miśkowicz (Katedra Metrologii i Elektroniki)

Rok 2020/2021

Dr hab. inż. Adam Piłat, prof. AGH, WEAIiIB

Zima 2023/2024

Maciej Kuniewski

Mikołaj Skowron

Mateusz Ślażyński

Zima 2022/2023

Wiesław Nowak

Wojciech Bąchorek

Maciej Kuniewski

Zima 2021/2022

Paweł Schmidt

Paweł Kwasnowski

Maciej Kuniewski

Joanna Kwiecień

Rafał Mularczyk

Piotr Pająk

Lato 2021/2022

Piotr Pająk

Filip Kamiński

Mateusz Ślażyński

Lato 2020/2021

Aleksander Dziadecki

Andrzej Stobiecki

Paweł Schmidt

Dobre praktyki na Wydziale

Protokoły z Kolegiów Wydziałowych związanych z kształceniem

Raporty ankiet studenckich

Raporty ankiet studenckich, raporty roczne, raport z ankietyzacji studentów dyscyplina AEE i IB, Sprawozdanie pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia,

Działania na Wydziale podnoszące jakość kształcenia

Centrum Organizacji Kształcenia – jakość kształcenia AGH

https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-jakosci-ksztalcenia/

Raporty roczne - sprawozdania pełnomocnika Rektora

Link do raportu

Link do raportu