Zgodnie z przyjętą Strategią Wydziału EAIiIB w obszarze kształcenia strategicznym celem jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia. Poniższej prezentujemy informacje związane z funkcjonowaniem Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia (zgodnie z uchwałą nr 17/rw/2013 Rady Wydziału EAIiIB z dnia 28 lutego 2013 r.

Osoby zaangażowane w funkcjonowanie Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia

dr inż. Ryszard Klempka
B-1, pok. 104
+48 12 617 40 67
dr hab. inż. Wiesław Nowak prof. n. AGH
B-1, p. 8 (parter)
+48 12 617 28 24
prof.dr hab. Marcin Szpyrka
C-2, III p., p. 321
+48 12 617 51 94
 
Bartosz Kasiński
Student, przedstawiciel URSS
 • Przewodniczący: dr inż. Ryszard Klempka – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • dr inż. Wacław Gawędzki – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Wiesław Nowak, prof. uczelni – Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia
 • prof. dr hab. Marcin Szpyrka – Przedstawiciel kierunku Informatyka
 • prof. dr hab. inż. Witold Byrski – Przedstawiciel kierunku Automatyka i Robotyka
 • dr inż. Andrzej Tutaj – Przedstawiciel kierunku Automatyka i Robotyka
 • prof. dr hab. inż. Jakub Furgał – Przedstawiciel kierunku Elektrotechnika
 • dr inż. Tomasz Drabek – Przedstawiciel kierunku Elektrotechnika
 • dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska – Przedstawiciel kierunku Inżynieria Biomedyczna
 • dr hab. Adrian Horzyk, prof. uczelni – Przedstawiciel Kierunku Inżynieria Biomedyczna
 • dr inż. Grzegorz Rogus – Przedstawiciel kierunku Informatyka
 • dr inż. Michał Turek – Przedstawiciel kierunku Informatyka
 • dr hab. inż. Krzysztof Kasiński, prof.uczelni – Przedstawiciel kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • dr inż. Piotr Otfinowski – Przedstawiciel kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • dr inż. Daria Hemmerling -Wydziałowy Administrator Systemu Sylabus
 • Daniel Biel – Przedstawiciel Studentów kierunku Automatyka i Robotyka
 • Damian Pazik – Przedstawiciel Studentów Kierunku Elektrotechnika
 • Katarzyna Bąk – Przedstawiciel Studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna
 • Adam Szewiola – Przedstawiciel Studentów kierunku Inżynieria Biomedyczna
 • Mateusz Wiater – Przedstawiciel Studentów kierunku Informatyka
 • Dominik Górni – Przedstawiciel Studentów kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie
 • mgr inż. Bartłomiej Sikora – Przedstawiciel Doktorantów
 • Alina Wącławska – Przedstawiciel pracowników administracyjnych

Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof. uczelni

 • dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. uczelni
 • dr inż. Przemysław Syrek
 • dr inż. Jaromir Przybyło
 • dr inż. Grzegorz Hayduk
 • dr hab.  Adam Sędziwy, prof. uczelni
 • mgr inż. Bernadetta Stachura-Terlecka – Przedstawiciel Doktorantów
 • Michał Rudzki – Przedstawiciel Studentów

Raporty roczne z realizacji Systemu Zapewnienia Jakości na Wydziale EAIiIB

Wyniki ankiet studenckich (zarządzenie Rektora 3/2016, §2 ust. 1, §16) oceniające:

Prowadzących zajęcia :

Warunki realizacji procesu kształcenia:

Wyniki ankiet doktoranckich oceniających przebieg i organizację studiów doktoranckich (zarządzenie Rektora 50/2013, §2, ust. 1 pkt 2, §16):

Nauczyciele akademiccy, którzy w danym roku znaleźli się w grupie 10% najlepiej ocenionych (zarządzenie Rektora 50/2013, §15, ust. 5):

Wyniki ankiet pracowniczych (zarządzenie Rektora 3/2016, §2 ust. 2, §16) oceniające:

Warunki realizacji procesu kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia:

Satysfakcję pracowniczą:

Najważniejsze dokumenty