Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: klasycznie rozumianej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teoretycznym oraz praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. W szczególności posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu języków i technik programowania, algorytmiki, złożoności obliczeniowej,baz danych, analizy danych, analizy procesów biznesowych, inżynierii oraz architektury oprogramowania,projektowania, testowania i wdrażania systemów informatycznych, budowy interfejsu użytkownika,systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz architektury komputerów, systemów komputerowych i cyklu życia systemów komputerowych,a także takich zagadnień jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, programowanie inteligentnych systemów wbudowanych oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych, co w efekcie pozwala mu na realizację szerokiego spektrum zadań związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

Absolwent potrafi:

 • implementować w wybranych językach programowania wysokiego i niskiego poziomu złożone programy wykorzystujące różne paradygmaty programowania w tym wielowątkowe oraz korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania,
 • dokonać analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania,
 • ocenić, dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia stosowane przy realizacji zadań związanych z budową systemu komputerowego,
 • obsługiwać oraz administrować w zaawansowanym zakresie systemy UNIX-owe,
 • obsługiwać narzędzia pracy grupowej,
 • zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań,
 • opracowywać oraz wykorzystywać algorytmy i struktury danych w budowie systemu komputerowego wraz z oszacowaniem ich złożoności obliczeniowej,
 • stosować algorytmy i metody obliczeniowe grafiki komputerowej,
 • zrealizować studium wykonalności zleconego zadania, w tym opracować i ocenić prototyp rozwiązania w postaci funkcjonalnego systemu komputerowego,
 • porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.
 • oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram prac,
 • posługując się językiem SQL zaprojektować i zaimplementować bazę danych,
 • budować, konfigurować oraz zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych z uwzględnieniem efektywności pracy oraz bezpieczeństwa,
 • ocenić przydatność i korzystać z istniejących rozwiązań narzędziowych dla tworzenia ergonomicznych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji,
 • implementować algorytmy uczenia maszynowego,
 • zaprojektować, zbudować i uruchomić system IoT (Internet Rzeczy),
 • projektować i tworzyć aplikacje WWW,
 • wykorzystywać wzorce projektowe w implementacji oprogramowania,
 • projektować oraz uczyć sieci neuronowe do rozwiązywania zadanych problemów,
 • zaprojektować rozwiązanie zadania z użyciem programowania genetycznego.

 

Praktyki zawodowe trwają co najmniej cztery tygodnie, przy łącznym nakładzie pracy studenta wynoszącym 120 godzin, realizowane są po szóstymsemestrze w jednej z wybranych firm branży IT. Zakres praktyk obejmuje praktyczne aspekty projektowania implementowania oraz testowania różnego rodzaju systemów informatycznych oraz poznanie procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in. ABB,Asseco Poland,Delphi Poland,IBM BTO,Motorola Solutions., Microsoft, Nokia Solutions and Networks, Telekomunikacja Polska, Ericsson,GE, Sabre, Capgemini Polska, CISCO Polska, Orange Polska, Akamai, Schreder, Philips,Fideltronik oraz wiele innych.

Absolwenci mogą pracować jako: kreatywni twórcy własnych firm IT, a także specjaliści na szerokim spektrum stanowisk dostępnych na rynku pracy w sektorze IT, w tym jako programista, inżynier oprogramowania, specjalista ds. baz danych, analityk danych, analityk biznesowy, architekt oprogramowania, kierownik zespołu/projektu, administrator, i wiele innych, oferowanych przez firmy z branży IT, w szczególności na stanowiskach wymagających specjalistów łączących wykształcenie informatyczne z umiejętnościami analizy danych, uczenia maszynowego oraz analizy i projektowania złożonych systemów informacyjnych i potrafiących to wykorzystać w procesach wytwórczych oprogramowania.

 

Miejsca pracy: szerokie spektrum firm z dynamicznie rozwijającego się sektora IT w tym w tradycyjnych firmach informatycznych, których celem jest wytwarzanie i sprzedaż oprogramowania, przemyśle związanym z branżą gier komputerowych oraz oddziałach dużych firm międzynarodowych z branży IT takich jak Google, IBM, Motorola, Sabre, ABB i wielu innych. Równocześnie umiejętności związane z inteligentną analizą danych umożliwiają pracę w innych branżach korzystających z technologii IT takich jak bankowość, handel, motoryzacja, przemysł elektroniczny, lotnictwo czy transport, technologie IT znajdują bowiem zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki.

Nazwa kierunku:       Informatyka i Systemy Inteligentne

 

Oferujemy specjalności:

 • Inżynieria Oprogramowania
 • Grafika w Systemach Inteligentnych
 • Artificial Intelligence and Data Analysis(specjalność w języku angielskim)

Stopień studiów:       II stopień

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: szeroko rozumianej informatyki na poziomie stopnia I studiów, a ponadto zaawansowaną wiedzę związaną z wybraną specjalnością, w tym z obszaru Sztucznej Inteligencji, inteligentnej analizy danych, akwizycji, reprezentacji i przetwarzania wiedzy, uczenia maszynowego, zaawansowanych baz wiedzy, systemów wspomagania decyzji,integracji systemów,programowania gier, zaawansowanego programowania WWW, szeroko rozumianej grafiki komputerowej, projektowania UX, programowania GPU, zarządzania dużymi projektami informatycznymi, rozwiązań standaryzacyjnych oraz zaawansowanej inżynierii oprogramowania rozumianej jako wszystkie aspekty tworzenia oprogramowania od fazy początkowej do jego pielęgnacji.

Absolwent potrafi:

 • realizować zadania na poziomie studiów I stopnia oraz ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi
 • analizować, projektować i implementować systemy inteligentne,
 • wykorzystać istniejące rozwiązania standaryzacyjne do realizacji zintegrowanych systemów informatycznych,
 • ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie informatyki,
 • dokonywać inteligentnej analizy danych w tym Big Data,
 • dokonywać akwizycji, oraz przetwarzania wiedzy w tym uczenia maszynowego (Deep Learning),
 • projektować i implementować zaawansowane bazy danych oraz wiedzy,
 • stosować metody inteligencji obliczeniowej (Computational Intelligence)
 • opracowywać oraz wykorzystywać zaawansowane algorytmy oraz struktury danych w budowie systemu komputerowego wraz z oszacowaniem ich złożoności obliczeniowe,
 • tworzyć systemy wspomagania decyzji,
 • tworzyć zaawansowane systemy agentowe oraz algorytmy ewolucyjne,
 • opracowywać oraz wdrażać systemy cyber-bezpieczeństwa (Cybersecurity),
 • opracowywać zaawansowane metody automatycznego przetwarzania obrazów,
 • projektować oraz stosować zaawansowane metody głębokiego uczenia sieci neuronowych do rozwiązywania zadanych problemów,
 • tworzyć oprogramowanie do obliczeń równoległych bazujących na GPU,
 • projektować i tworzyć zaawansowane aplikacje WWW,
 • projektować aplikacje w wersji webowej i mobilnej w oparciu o techniki UX,
 • wykorzystać silniki gier do implementacji gier,
 • tworzyć animacje 3D oraz oprogramowanie bazujące na bibliotekach OpenGL i DirectX,
 • zarządzać dużym projektem informatycznym wykorzystując metryki oprogramowania,
 • modelować systemy informatyczne przy wykorzystaniu odpowiednich języków,
 • efektywnie zastosować metody formalne w analizie, projektowaniu i weryfikacji oprogramowania,
 • porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia,
 • wykonać specyfikację testów w dużych projektach informatycznych,
 • realizować wirtualizację i skalowanie oprogramowania,
 • projektować Hurtownie Danych dostosowane do wymagań klienta.

Absolwenci mogą pracować jako: kreatywni twórcy własnych firm IT, a także wysokiej klasy specjaliści na szerokim spektrum stanowisk dostępnych na rynku pracy w sektorze IT, w tym jako programista, inżynier oprogramowania, specjalista ds. baz danych, programista gier, grafik komputerowy, web developer, projektant UX, analityk danych, analityk biznesowy, architekt oprogramowania, kierownik zespołu/projektu, administrator i wiele innych, oferowanych przez firmy z branży IT, w szczególności na stanowiskach wymagających specjalistów łączących wykształcenie informatyczne z umiejętnościami analizy danych, uczenia maszynowego oraz analizy i projektowania złożonych systemów informacyjnych i potrafiących to wykorzystać w procesach wytwórczych oprogramowania.

Miejsca pracy:szerokie spektrum firm z dynamicznie rozwijającego się sektora IT w tym w tradycyjnych firmach informatycznych, których celem jest wytwarzanie i sprzedaż oprogramowania, przemyśle związanym z branżą gier komputerowych, firmami zajmującymi się oprogramowaniem WEB oraz oddziałach dużych firm międzynarodowych z branży IT takich jak Google, IBM, Motorola, Sabre, ABB i wielu innych. Równocześnie umiejętności związane z inteligentną analizą danych umożliwiają pracę w innych branżach korzystających z technologii IT takich jak bankowość, handel, motoryzacja, przemysł elektroniczny, przemysł ciężki, lotnictwo czy transport, technologie IT znajdują bowiem zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki.