INTERDYSCYPLINARNE LABORATORIUM BADAWCZE 

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki inżynierii Biomedycznej 

Al. A. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 
D2, laboratorium 2-11

Logo INTERDYSCYPLINARNE LABORATORIUM BADAWCZE
Głównym celem działalności Interdyscyplinarnego Laboratorium Badawczego (ILB) jest wsparcie, prowadzonych na Wydziale EAIiIB, prac naukowo-badawczych, prac doktorskich oraz współpraca z przemysłem w projektach badawczo-rozwojowych (na zasadach określonych przez Radę Naukową ILB).

Najważniejsze obszary aktywności ILB:

  • tworzenie i przygotowanie przestrzeni laboratoryjnej dla wsparcia badań i rozwoju naukowego pracowników w tym zakup profesjonalnej aparatury badawczej oraz oprogramowania, które udostępniane będą na zasadach określonych w Regulaminie Laboratorium, 
  • wsparcie celowe dla szkoły doktorskiej (wsparcie merytoryczne w praktycznej realizacji prac doktorskich, prowadzenie zajęć praktycznych i warsztatów dla doktorantów itp.), 
  • współpraca z przemysłem oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, 
  • tworzenie platformy dla współpracy pomiędzy jednostkami (zespołami) reprezentującymi różne specjalności, 

Zasoby Interdyscyplinarnego Laboratorium Badawczego są ewidencjonowane w systemie SnipeIT:
https://snipeit.ilb.eaiib.agh.edu.pl/login

 

Rada Naukowa:

dr hab. inż. Adam Penczek, prof. u., – przewodniczący RN
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
 
dr hab. inż. Krzysztof Kasiński, prof. u.,

Katedra Metrologii i Elektroniki, Zespół Mikroelektroniki
www: Zespół Mikroelektroniki

dr hab. inż. Adam Piłat, prof. u.,

Katedra Automatyki i Robotyki
www: Laboratorium Lewitacji Magnetycznej

 

Kontakt:

Tel.  012 617 57 24 

Film

Film przedstawiający zasoby i ideę laboratorium

Prezentacja

Prezentacja laboratorium

Zasoby

Zasoby Interdyscyplinarnego Laboratorium Badawczego są ewidencjonowane w systemie SnipeIT