Inerdyscyplinarne Laboratorium Badawcze

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki inżynierii Biomedycznej
Al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
D2, W2-11
Głównym celem działalności Interdyscyplinarnego Laboratorium Badawczego (ILB) jest wsparcie, prowadzonych na Wydziale EAIiIB, prac naukowo-badawczych, prac doktorskich oraz współpraca z przemysłem w projektach badawczo-rozwojowych (na zasadach określonych przez Radę Naukową ILB). Zadania te mają priorytet nad innymi aktywnościami laboratorium.
  • tworzenie i przygotowanie przestrzeni laboratoryjnej dla wsparcia badań i rozwoju naukowego pracowników w tym zakup profesjonalnej aparatury badawczej oraz oprogramowania, które udostępniane będą na zasadach określonych w Regulaminie Laboratorium,
  • wsparcie celowe dla szkoły doktorskiej (wsparcie merytoryczne w praktycznej realizacji prac doktorskich, prowadzenie zajęć praktycznych i warsztatów dla doktorantów itp.),
  • współpraca z przemysłem oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury,
  • tworzenie platformy dla współpracy pomiędzy jednostkami (zespołami) reprezentującymi różne specjalności,

Rada Naukowa:

dr hab. inż. Adam Penczek, prof. u., – przewodniczący RN
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
 
dr hab. inż. Krzysztof Kasiński, prof. u.,

Katedra Metrologii i Elektroniki, Zespół Mikroelektroniki
www: Zespół Mikroelektroniki

dr hab. inż. Adam Piłat, prof. u.,

Katedra Automatyki i Robotyki
www: Laboratorium Lewitacji Magnetycznej

 

Kontakt: