Informację o warunkach i trybie rekrutacji oraz limitach na poszczególnych kierunkach studiów znajdują się na stronie:

www.rekrutacja.agh.edu.pl

 

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia

Dla wszystkich kandydatów na studia II stopnia stacjonarne jest wymagany egzamin wstępny.

Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 1 cykl 2 cykl 

Miejsce i godzina egzamin zostanie podana kandydatom po rejestracji poprzez system e-Rekrutacja.

 

LIMITY PRZYJĘĆ :

Automatyka i Robotyka – 110

Elektrotechnika – 60

Inżynieria Biomedyczna – 60

Informatyka i Systemy Inteligentne – 75

Mikroelektronika w Technice i Medycynie – 24

Przykładowe pytania na egzamin wstępny na studia drugiego studia, na ich podstawie będą przygotowywane zestawy egzaminacyjne.

Automatyka i Robotyka

Czas trwania: 60 minut

Forma: test wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi

Liczba pytań: 25

Zasady punktowania:

 • 1 punkt – za każdą odpowiedź poprawną przy czterech odpowiedziach poprawnych;
 • 4/3 punktu – za każdą odpowiedź poprawną przy trzech odpowiedziach poprawnych;
 • 2 punkty – za każdą odpowiedź poprawną przy dwóch odpowiedziach poprawnych;
 • 4 punkty – za odpowiedź poprawną przy jednej odpowiedzi poprawnej;
 • 0 punktów – zaznaczenie choćby jednej odpowiedzi niepoprawnej (niezależnie od zaznaczenia innych odpowiedzi poprawnych w tym pytaniu) lub nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi w pytaniu.

Elektrotechnika

Czas trwania: 90 minut

Forma: test wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi

Liczba pytań: 50

Zasady punktowania:

 • 2 punkty – za zaznaczenie odpowiedzi właściwej spośród odpowiedzi podanych na arkuszu z pytaniami,;
 • 0 punktów – za zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi;
 • 0 punktów – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi;
 • 0 punktów – za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Informatyka i Systemy Inteligentne

Czas trwania: 75 minut

Forma: test wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi

Liczba pytań: 25

Zasady punktowania:

 • 1 punkt – za każdą odpowiedź poprawną przy czterech
  odpowiedziach poprawnych;
 • 4/3 punktu – za każdą odpowiedź poprawną przy trzech
  odpowiedziach poprawnych;
 • 2 punkty – za każdą odpowiedź poprawną przy dwóch
  odpowiedziach poprawnych;
 •  4 punkty – za odpowiedź poprawną przy jednej odpowiedzi
  poprawnej;
 •  0 punktów – zaznaczenie choćby jednej odpowiedzi niepoprawnej
  (niezależnie od zaznaczenia innych odpowiedzi poprawnych w tym pytaniu)
  lub nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi w pytaniu.”

Inżynieria Biomedyczna

Czas trwania: 60 minut

Forma: test wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi

Liczba pytań: 50

Zasady punktowania:

 • 2 punkty – za zaznaczenie odpowiedzi właściwej spośród odpowiedzi podanych na arkuszu z pytaniami;
 • 0 punktów – za zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi;
 • 0 punktów – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi;
 • 0 punktów – za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Czas trwania: 100 minut

Forma: Pytania testowe oraz zadania otwarte

Liczba pytań: 30 pytań testowych, 9 zadań otwartych

Zasady punktowania:

 • 100 punktów
 • Punktacja za konkretne zadania będzie podana na arkuszach egzaminacyjnych.

UWAGA: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów

Po przyjęciu na studia następuje podział na specjalności. Podział na specjalności na wszystkich kierunkach studiów odbywać się będzie na podstawie złożonych deklaracji studentów ze wskazaniem specjalności głównej i alternatywnych. O przyjęciu na daną specjalność decydować będzie liczba miejsc i wartość wskaźnika rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności na specjalność będą przyjmowane osoby z większym wskaźnikiem rekrutacji (wg list rankingowych opracowanych na podstawie deklaracji).