Informację o warunkach i trybie rekrutacji oraz limitach na poszczególnych kierunkach studiów znajdują się na stronie:

Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia

Dla wszystkich kandydatów na studia II stopnia stacjonarne jest wymagany egzamin wstępny.

Przeprowadzenie egzaminów wstępnych 1 cykl 5 lub 7 lutego, 2 cykl 12 lub 14 lutego. Miejsce i godzina egzamin zostanie podana kandydatom po rejestracji poprzez system e-Rekrutacja.

Przykładowe pytania na egzamin wstępny na studia drugiego studia, na ich jej podstawie będą przygotowywane zestawy egzaminacyjne.

KierunekPytania
Automatyka i Robotykapobierz (j. polski), download (in English)
Elektrotechnika

download (in English) 

Informatyka i Systemy Inteligentnepobierz (j. polski), download (in English)
Inżynieria Biomedycznapobierz
Mikroelektronika w Technice i Medycyniepobierz

Egzaminy wstępne będą miały postać testu wyboru, który oceniany będzie w skali 0-100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowy czas trwania, forma testu, liczba pytań oraz zasady punktowania dla każdego z kierunków będą obowiązywały zgodnie z tabelą poniżej

Kierunek studiówCzas trwaniaFormaLiczba pytańZasady punktowania
Automatyka i Robotyka60 mintest wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi25
 • 1 punkt – za każdą odpowiedź poprawną przy czterech odpowiedziach poprawnych;
 • 4/3 punktu – za każdą odpowiedź poprawną przy trzech odpowiedziach poprawnych;
 • 2 punkty – za każdą odpowiedź poprawną przy dwóch odpowiedziach poprawnych;
 • 4 punkty – za odpowiedź poprawną przy jednej odpowiedzi poprawnej;
 • 0 punktów – zaznaczenie choćby jednej odpowiedzi niepoprawnej (niezależnie od zaznaczenia innych odpowiedzi poprawnych w tym pytaniu) lub nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi w pytaniu.
Elektrotechnika90 mintestu jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi50
 • 2 punkty – za zaznaczenie odpowiedzi właściwej spośród odpowiedzi podanych na arkuszu z pytaniami,;
 • 0 punktów – za zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi;
 • 0 punktów – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi;
 • 0 punktów – za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
Informatyka i Systemy Inteligentne75 mintest wielokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi25
 • 1 punkt – za każdą odpowiedź poprawną przy czterech
  odpowiedziach poprawnych;
 • 4/3 punktu – za każdą odpowiedź poprawną przy trzech
  odpowiedziach poprawnych;
 • 2 punkty – za każdą odpowiedź poprawną przy dwóch
  odpowiedziach poprawnych;
 •  4 punkty – za odpowiedź poprawną przy jednej odpowiedzi
  poprawnej;
 •  0 punktów – zaznaczenie choćby jednej odpowiedzi niepoprawnej
  (niezależnie od zaznaczenia innych odpowiedzi poprawnych w tym pytaniu)
  lub nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi w pytaniu.”
Inżynieria Biomedyczna60 mintestu jednokrotnego wyboru spośród czterech odpowiedzi50
 • 2 punkty – za zaznaczenie odpowiedzi właściwej spośród odpowiedzi podanych na arkuszu z pytaniami;
 • 0 punktów – za zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi;
 • 0 punktów – w przypadku braku zaznaczenia którejkolwiek odpowiedzi;
 • 0 punktów – za zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
Mikroelektronika w Technice i Medycynie100 min

Pytania testowe oraz zadania otwarte

30 pytań testowych, 9 zadań otwartych
 • 100 punktów
 • Punktacja za konkretne zadania będzie podana na arkuszach egzaminacyjnych.

UWAGA: Planowane studia mogą nie zostać uruchomione w przypadku małej liczby kandydatów

Po przyjęciu na studia następuje podział na specjalności. Podział na specjalności na wszystkich kierunkach studiów odbywać się będzie na podstawie złożonych deklaracji studentów ze wskazaniem specjalności głównej i alternatywnych. O przyjęciu na daną specjalność decydować będzie liczba miejsc i wartość wskaźnika rekrutacyjnego. W pierwszej kolejności na specjalność będą przyjmowane osoby z większym wskaźnikiem rekrutacji (wg list rankingowych opracowanych na podstawie deklaracji).

Minimalna ilość osób do uruchomienia danej specjalności to 15 osób.

Limity przyjęć na poszczególne specjalnościplik PDF.