Realizacja projektu zakończona 31.12.2023r

Miło nam poinformować, że Wydział EAIiIB uczestniczy w projekcie:

 

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2022

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN

Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN

Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN

Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Informacje o projekcie dostępne są na stronie http://www.power3.5.agh.edu.pl/

Wydatki kwalifikowane dla Wydziału EAIiIB to 1 889 720,32 PLN

Koordynatorem wydziałowym programu POWER jest dr hab. inż. Jerzy Baranowski ,prof. AGH:
B-1, III p., pok. 304
+48 12 617 20 99 

Program Power 3.5