Organizacje studenckie i koła naukowe

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów: https://www.facebook.com/WRSSEAIiIB

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału EAIiIB zrzesza studentów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Wydziału. Reprezentuje grono studenckie w obradach ciał kolegialnych, m.in. Rady Wydziału EAIiIB, Wydziałowego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia oraz Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego. Samorząd organizuje także wydarzenia cyklicznie mające na celu integrowanie studentów. Wśród nich znajduje się: Bal Elektryka, Puchar Dziekana, Rajd Elektryka, NEST-Innovation e-startup challenge oraz cykl imprez integracyjnych BeIn. Dodatkowo wspiera wszelkie wydarzenia zarówno na Wydziale jak i na całej uczelni, do których można zaliczyć:Juwenalia AGH, Noc Naukowców, Festiwal Nauki, akcja „Święta dzieciom” oraz wiele innych.

EESTEC AGH Kraków

EESTEC AGH Kraków to organizacja studencka, działająca na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, której aktywność działalność koncentruje się na wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (WEAIiIB) oraz Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT). EESTEC AGH Kraków od początku swojej działalności skupia się na stwarzaniu możliwości rozwoju studentom. Realizuje to poprzez organizowanie dużych projektów, zawsze otwartych dla wszystkich studentów z całego Krakowa, a także innych uczelni technicznych w Polsce. Organizację tą należy kojarzyć z takimi projektami jak:

  • Soft Skills Academy (SSA)
  • Targi Projektów Akademickich (TPA)
  • KrakYourNet (KYN)

WWW: http://eestec.agh.edu.pl/

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 19 przy AGH

Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 19 przy AGH to zrzeszenie aktywnych studentów, którzy równolegle z nauka, chcą rozwijać się organizacyjnie. Działamy przy wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Nasze koło ma charakter naukowo-techniczny i pomaga studentom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. SEP daje również możliwość brania udziału w licznych szkoleniach, kursach, czy wyjazdach o charakterze integracyjno – technicznym.

www.facebook.com/SEP19AGH/

Integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej, proponowanym studentom najzdolniejszym i zainteresowanym pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem twórczych inspiracji naukowych, są Studenckie Koła Naukowe. Koła naukowe stwarzając możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców stanowią formę rzeczywistej realizacji, pożądanego w obecnych warunkach, modelu mistrza i ucznia.

Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły. Koła naukowe realizują różnorodne i zróżnicowane tematycznie formy działalności pod kierunkiem opiekunów naukowych i pełnomocników Rektora, powołanych dla koordynacji pracy kół naukowych w tradycyjnie wyodrębnianych pionach uczelni – górniczym i hutniczym.

Koła Wydziału EAIiIB funkcjonują w pionie hutniczym uczelni. Pełnomocnikiem Rektora w tym pionie jest dr inż. Leszek Kurcz.

Obecnie przy Wydziale EAIiIB działa łącznie 15 Studenckich Kół Naukowych spośród wszystkich 79 kół pionu hutniczego.

Aktualny wykaz kół naukowych: http://www.kolanaukowe.agh.edu.pl/ph/wykaz-kol/

Nazwa KołaOpiekun KołaKontakt WWW
Automatyków i Robotyków „Focus”dr hab. inż. Paweł RotterB-1, III p., pok. 315D,
T: 12 617 41 39
www.focus.agh.edu.pl
Elektroenergetyków „Piorun”dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof. nz.B-1, p.106,
T: 12 617 28 35
student.uci.agh.edu.pl/piorun
„Ecart”mgr inż. Maciej ChojowskiB-1, p.120a,
T: 12 617 48-59
www.ecart.agh.edu.pl
Elektrotermiidr inż. Aleksander SkałaB-1, p.120C,
T: 12 617 39 19
www.kaniup.agh.edu.pl/eltermia
Modelowania w Finansachdr hab. inż. Andrzej Skulimowski, prof. nz.B1, p.120d,
T: 12 617 28 12
www.knmwf.agh.edu.pl
„INTEGRA”dr inż. Marek Długosz,
dr inż. Paweł Skruch
B-1, p. 303
T: 12 617 28 34
www.integra.agh.edu.pl
„GLIDER”dr inż. Jarosław WąsC-3 p.214,
T: 12 617 39 24
www.glider.agh.edu.pl
„MacKN”dr inż. Jacek PiwowarczykC-3, p.211,
T: 12 617 39 46
www.mackn.agh.edu.pl
Biomeddr inż. Agata NawrockaB-2, p.104/23
T: 12 617 51 28
www.knbiomed.agh.edu.pl
BioMetrdr inż. Andrzej Skalski
dr inż. Daria Hemmerling
B-1, p.206,
T: 12 617 28 28
www.biometr.agh.edu.pl
viFactroydr hab. inż. Piotr Maj
dr inż. Anna Kozioł
B-1, p.203
T:12 617 32 99
 
Voltdr inż. Jarosław KozikB-1, p.109,
T: 12 617 28 17
 
AVADERdr inż. Tomasz KryjakC-3, p.113
T: 12 617 34 86
avader@student.agh.edu.pl
Artificial Intelligence Labdr hab. Andrzej Bielecki, prof. AGHC-2, p. 304
T: 12 617 52-01
 
AGH Silicon Technologiesdr inż. Piotr OtfinowskiB-1, p. 203
T: 12 617 32 99