Pracownicy Wydziału EAIiIB wykazują się dużym dorobkiem publikacyjnym zarówno w czasopismach krajowych jak i zagranicznych w tym z tzw. „listy filadelfijskiej”. Ważną pozycję w tym dorobku stanowią monografie naukowe. Na przestrzeni czterech ostatnich lat pracownicy Wydziału publikowali średnio ponad 600 publikacji w roku, w tym 20 książek rocznie, 500 artykułów z czego ponad 100 w czasopismach klasyfikowanych na Liście Filadelfijskiej.

Publikacje pracowników ukazują się w renomowanych,specjalistycznych czasopismach o różnorodnym zakresie tematycznym (od fizyki, matematyki i astronomii stosowanej przez medycynę do klasycznych czasopism w obszarze elektroniki,automatyki, informatyki, telekomunikacji).Ponadto, pracownicy Wydziału EAIiIB mają na koncie liczące się osiągnięcia w zakresie innowacji,wynalazków i patentów. Patenty i wynalazki obejmują urządzenia elektroniczne i układy pomiarowe dla zastosowań w medycynie i górnictwie, systemy pomiaru parametrów ruchu drogowego,systemy przetwarzania sygnałów, sieci neuronowe i wiele innych.W połowie 2014 roku pojawił się na rynkach światowych nowy produkt będący owocem współpracy AGH Wydział EAIiIB z Japońską firmą Rigaku– dwuwymiarowa pikselowa kamera promieniowania X o nazwie HyPix-3000, jedna z najszybszych tego typu kamer na świecie. Jądrem kamery jest 16 specjalizowanych układów scalonych o nazwie PXD18k zaprojektowanych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, przy czym każdy z układów scalonych zawiera około 40 milionów tranzystorów.