Opis kierunku kształcenia:

Mikroelektronika jest dziedziną nauki zajmującą się wytwarzaniem i przetwarzaniem sygnałów elektrycznych o niewielkich amplitudach w miniaturowych urządzeniach elektronicznych. Układy mikroelektroniczne są aktualnie obecne w niemal każdym urządzeniu elektrycznym, począwszy od przedmiotów codziennego użytku aż po specjalistyczny sprzęt przemysłowy i medyczny. Celem studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest wykształcenie inżyniera o wiedzy i umiejętnościach koniecznych do obsługi i projektowania urządzeń mikroelektronicznych. Cechą szczególną studiów na kierunku Mikroelektronika i Technika w Medycynie jest duży nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności poprzez udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale przy współpracy z wieloma ośrodkami zagranicznymi. Studenci mają kontakt z najnowocześniejszym sprzętem laboratoryjnym, zaawansowanym oprogramowaniem inżynierskim oraz bieżącymi mikroelektronicznymi technologiami submikronowymi.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

Nauk technicznych, nauk o materiałach półprzewodnikowych, a także z zakresu budowy i projektowania urządzeń mikroelektronicznych (mikroprocesorów, układów programowalnych, specjalizowanych układów scalonych), projektowania i programowania systemów wbudowanych oraz systemów kontrolno-pomiarowych.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

Zaprojektować i przetestować system złożony z gotowych elementów mikroelektronicznych, zaprojektować prosty analogowy/cyfrowy układ scalony (np. mikroprocesor) o zadanych parametrach, napisać program na układ rekonfigurowany, napisać oprogramowanie dla systemu wbudowanego, zaprojektować i zaprogramować system kontrolno-pomiarowy, posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem wspomagającym realizację wymienionych punktów.

Perspektywy zawodowe:

Oferta pracy absolwentów kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest szeroka i obejmuje możliwość zatrudnienia jako: projektanci mikrosystemów i układów scalonych, projektanci/ programiści u producentów aparatury pomiarowej i medycznej, inżynierowie elektronicy u producentów elektroniki samochodowej, programiści systemów wbudowanych, pracownicy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, projektanci systemów kontrolno-pomiarowych.