Andrzej Izworski, dr inż.

Andrzej Izworski
dr inż.

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunku: Inżynieria Biomedyczna
tel: 12 617-38-51

Janusz Gajda

Janusz Gajda
prof. dr hab. inż.

Prodziekan ds. Nauki

tel: 12 617-41-37

dr inż. Mikołaj Skowron AGH

Mikołaj Skowron
dr inż.

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych

tel: 12 617-41-38

dr hab inż. Edyta Kucharska AGH

Edyta Kucharska
dr hab. inż. , prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka i Systemy Inteligentne,
Computer Science, Informatyka

tel: 12 617-41-35

dr hab. inż. Marcin Baszyński AGH

Marcin Baszyński
dr hab. inż., prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia i współpracy

dla kierunków: Elektrotechnika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie

tel: 12 617-41-36

mgr inż. Zbigniew Marszałek

Zbigniew Marszałek
mgr inż.

Dyrektor administracyjny Wydziału

tel: 12 617-32-93