WŁADZE WYDZIAŁU

Ryszard Sroka

dr hab. inż. Ryszard Sroka prof. nadzw. AGH

DZIEKAN WYDZIAŁU
Andrzej Izworski, dr inż.

dr inż. Andrzej Izworski

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunku: Inżynieria Biomedyczna

Janusz Gajda

prof. dr hab. inż. Janusz Gajda

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy
Szczepan Moskwa

dr inż. Szczepan Moskwa

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
Krzysztof Kluza

dr inż. Krzysztof Kluza

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka

dr hab. inż. Robert Stala, prof. nadzw. AGH

dr hab. inż. Robert Stala, prof. nadzw. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunków: Elektrotechnika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Mikołaj Skowron, dr inż.

dr inż. Mikołaj Skowron

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich i Ogólnych
mgr inż. Zbigniew Marszałek

mgr inż. Zbigniew Marszałek

Dyrektor administracyjny Wydziału