WŁADZE WYDZIAŁU

Andrzej Izworski, dr inż.

dr inż. Andrzej Izworski

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunku: Inżynieria Biomedyczna

Janusz Gajda

prof. dr hab. inż. Janusz Gajda

Prodziekan ds. Nauki
dr inż. Mikołaj Skowron AGH

dr inż. Mikołaj Skowron

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
dr hab inż. Edyta Kucharska AGH

dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka i Systemy Inteligentne,
Computer Science, Informatyka

dr hab. inż. Marcin Baszyński AGH

dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia i współpracy

dla kierunków: Elektrotechnika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie

mgr inż. Zbigniew Marszałek

mgr inż. Zbigniew Marszałek

Dyrektor administracyjny Wydziału