WŁADZE WYDZIAŁU

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH

dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH

DZIEKAN WYDZIAŁU
Andrzej Izworski, dr inż.

dr inż. Andrzej Izworski

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunku: Inżynieria Biomedyczna

Janusz Gajda

prof. dr hab. inż. Janusz Gajda

Prodziekan ds. Nauki
dr inż. Mikołaj Skowron AGH

dr inż. Mikołaj Skowron

Prodziekan ds. Studenckich i Ogólnych
dr hab inż. Edyta Kucharska AGH

dr hab. inż. Edyta Kucharska, prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia

dla kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka i Systemy Inteligentne,
Computer Science, Informatyka

dr hab. inż. Marcin Baszyński AGH

dr hab. inż. Marcin Baszyński, prof. AGH

Prodziekan ds. Kształcenia i współpracy

dla kierunków: Elektrotechnika, Mikroelektronika w Technice i Medycynie

mgr inż. Zbigniew Marszałek

mgr inż. Zbigniew Marszałek

Dyrektor administracyjny Wydziału