Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowa na Wydziale prowadzona jest w kilku obszarach takich jak: Nowoczesne technologie dla gospodarki (temat realizowany w dyscyplinach Informatyka, Elektronika, Automatyka i Robotyka), Energia i Infrastruktura( Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka ) i Zdrowie (Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna).

 

Główne kierunki badań w tych obszarach to:

  • teoria sterowania i komputerowe systemy sterowania, metody analizy sygnałów biomedycznych i systemy wizyjne, inżynieria oprogramowania,systemy czasu rzeczywistego,systemy informatyczne w zarządzaniu;
  • projektowanie układów scalonych cyfrowych i analogowych ASIC „fullcustom”, FPGA, układy optoelektroniczne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, detektory cząstek jonizujących SOI,badanie mikro i nanostruktur w zastosowaniu do mikroelektroniki, optoelektroniki, spintronikii sensorów gazów;
  • inteligentne sterowanie urządzeniami budynków,jakość i efektywność użytkowania energii elektrycznej, automatyka napędu elektrycznego,energoelektronika, elektrotermia, trakcja elektryczna;
  • pomiary, identyfikacja i diagnostyka maszyn elektrycznych;
  • projektowanie oraz analiza sieci i systemów elektroenergetycznych, badania układów izolacyjnych wysokonapięciowych;
  • analiza układów chaotycznych, analiza dynamiki układów nieliniowych, zastosowanie metod dynamiki nieliniowej w przetwarzaniusygnałów;
  • projektowanie i budowa systemów pomiarowych;pomiary parametrów ruchu drogowego,w tym systemy ważenia pojazdów w ruchu;
  • teoria, metody i zastosowania inżynierii oprogramowania i inżynierii wiedzy w projektowaniu,modelowaniu i analizie systemów informatycznych;
  • modelowanie, badania symulacyjne i projektowanie analogowych układów elektronicznych przeznaczonych do budowy systemów pomiarowych;
  • konstrukcja unikalnych układów pomiarowych analogowych i cyfrowych.