Zasady dyplomowania

Prace dyplomowe na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział należy realizować zgodnie z Zasadami Dyplomowania 10 października 2023 ( pobierz plik .PDF )

 

Uwaga:
Studenci studiów II stopnia nie muszą składać informacji o miejscu praktyk, za wyjątkiem kiedy były one realizowane w trakcie studiów II stopnia.

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych dostępne dla studentów Wydziału są dostępne w systemie USOS/APD

Dofinansowanie badań w zakresie projektów dyplomowych oraz prac dyplomowych

13 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków w II edycji programu na dofinansowanie badań w zakresie projektów dyplomowych oraz prac dyplomowych – Badawcza Ścieżka Kształcenia.

Celem konkursu jest realizacja przez najlepszych studentów, projektów oraz prac dyplomowych ściśle powiązanych z badaniami naukowymi prowadzonymi w ramach POB-ów. Konkurs skierowany jest do opiekunów projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz studentów realizujących prace w ramach studiów I i II stopnia.

W roku akademickim 2023/2024 maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • 5 000 zł dla projektów dyplomowych,
  • 7 000 zł dla prac dyplomowych.

Wysokość miesięcznego dodatku dla opiekunów:

  • 400 zł dla projektów dyplomowych,
  • 600 zł dla prac dyplomowych.

 

Termin składania wniosków upływa 20 września 2023 r.

 

 

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z par. 26  Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH i obejmuje:

  • prezentację pracy dyplomowej;
  • dyskusję nad pracą;
  • sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wykaz przykładowych pytań dla egzaminu dyplomowego po studiach pierwszego stopnia: