Egzamin dyplomowy i prace dyplomowe

Zasady dyplomowania

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrony na wydziale EAIIIB odbywają się tylko w trybie zdalnym on-line. Szczegóły zasad dyplomowania podane poniżej.

Prace dyplomowe na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział należy realizować zgodnie z Zasadami Dyplomowania (pobierz PDF).

 • Załącznik nr 1: Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (pobierz PDF)(pobierz DOC).
 • Załącznik nr 2: Oświadczenia studenta bez okresu ochronnego (pobierz PDF)(pobierz DOC).
 • Załącznik nr 3: Oświadczenia studenta z okresem ochronnym (pobierz PDF)(pobierz DOC).
 • Załącznik nr 4: Wzór streszczenia pracy dyplomowej (pobierz PDF).
 • Załącznik nr 5: Wniosek o uruchomienie procedury (pobierz PDF).
 • Załącznik nr 6: Oświadczenie opiekuna (pobierz PDF).
 • Załącznik nr 7: Oświadczenie komisji (pobierz PDF).
 • Załącznik nr 8: Wzór wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku angielskim oraz suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski (pobierz PDF)(pobierz DOC).
 • Załącznik nr 9: Proces dyplomowania w module Wirtualna Uczelnia STUDENT (pobierz PDF).
 • Załącznik nr 10: Proces dyplomowania w module Wirtualna Uczelnia OPIEKUN PRACY DYPLOMOWEJ, RECENZENT (pobierz PDF).
 • Załącznik nr 11: Oświadczenie studenta (pobierz PDF).

Uwaga:
Studenci studiów II stopnia nie muszą składać informacji o miejscu praktyk, za wyjątkiem kiedy były one realizowane w trakcie studiów II stopnia.

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych dostępne dla studentów Wydziału są dostępne w Wydziałowym Systemie Prac Dyplomowych:

http://pracedyplomowe.eaiib.agh.edu.pl/

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z par. 26  Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH i obejmuje:

 • prezentację pracy dyplomowej;
 • dyskusję nad pracą;
 • sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wykaz przykładowych pytań dla egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2017/18 po studiach pierwszego stopnia: