Zasady dyplomowania

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obrony na wydziale EAIIIB odbywają się tylko w trybie zdalnym on-line. Szczegóły zasad dyplomowania podane poniżej.

Prace dyplomowe na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział należy realizować zgodnie z Zasadami Dyplomowania (pobierz PDF).

Uwaga:
Studenci studiów II stopnia nie muszą składać informacji o miejscu praktyk, za wyjątkiem kiedy były one realizowane w trakcie studiów II stopnia.

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych dostępne dla studentów Wydziału są dostępne w Wydziałowym Systemie Prac Dyplomowych:

http://pracedyplomowe.eaiib.agh.edu.pl/

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z par. 26  Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH i obejmuje:

  • prezentację pracy dyplomowej;
  • dyskusję nad pracą;
  • sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wykaz przykładowych pytań dla egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2017/18 po studiach pierwszego stopnia: