Zasady dyplomowania

Prace dyplomowe na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział należy realizować zgodnie z Zasadami Dyplomowania 9 czerwca 2022. ( pobierz PDF ).

Uwaga:
Studenci studiów II stopnia nie muszą składać informacji o miejscu praktyk, za wyjątkiem kiedy były one realizowane w trakcie studiów II stopnia.

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych dostępne dla studentów Wydziału są dostępne w systemie USOS/APD

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się zgodnie z par. 26  Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia AGH i obejmuje:

  • prezentację pracy dyplomowej;
  • dyskusję nad pracą;
  • sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu studiowanego kierunku studiów.

Wykaz przykładowych pytań dla egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2017/18 po studiach pierwszego stopnia: