Opis kierunku kształcenia:

Kierunek dostarcza studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i korzystania z szeroko rozumianych systemów komputerowych. Obejmuje on zarówno podstawy teoretyczne z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, jak również aspekty praktyczne, w tym projektowanie i wdrażanie systemów PC i mobilnych, tworzenie oprogramowania (użytkowanie narzędzi programistycznych i programowanie w różnych językach), administrowanie systemami, a także analizę danych.

Absolwent kierunku kształcenia ma wiedzę w zakresie:

informatyki i systemów informatycznych, w szczególności projektowania i wdrażanie systemów komputerowych i mobilnych, tworzenia oprogramowania (programowania w różnych językach), algorytmów i struktur danych, baz danych i grafiki komputerowej, matematycznych podstaw modelowania i projektowania komputerowego, jak również podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki i komputeryzacji pomiarów, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego, a także zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz pracy w grupie.

Absolwent kierunku kształcenia potrafi:

dokonać algorytmizacji problemu inżynierskiego, posługiwać się odpowiednimi metodami i narzędziami informatycznymi, programować w różnego typu językach, projektować i wykonać system informatyczny, dokonać diagnostyki systemu informatycznego, uwzględniać pozatechniczne aspekty i zasady bezpieczeństwa przy formułowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań informatycznych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk specjalista od projektowania i implementacji oprogramowania w różnych technologiach m.in. bazodanowych i internetowych. Ponadto posiada umiejętności odpowiedniego zabezpieczania takich systemów komputerowych oraz administracji. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań).