Wydział podejmuje i prowadzi wielopłaszczyznową współpracę z innymi ośrodkami naukowymi, agendami rządowymi i organizacjami samorządowymi, przemysłem, przedsiębiorcami i start-upami, swoimi absolwentami ale też ze szkołami średnimi oraz organizacjami użyteczności publicznej.

Istotna część współpracy Wydziału z jednostkami naukowo-badawczymi krajowymi realizowana jest obecnie poprzez uczestnictwo w Programach Operacyjnych. Wydział tradycyjnie współpracuje z innymi jednostkami poprzez realizację zleceń z przemysłu, instytutów badawczych i jednostek PAN, szpitali, szkół wyższych, innych wydziałów AGH, spółek, fundacji i osób fizycznych. W ramach finansowania projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju również często tworzone są zespoły z udziałem pracowników innych uczelni oraz małych i średnich przedsiębiorstw. 

Warto też zauważyć, że duże grono pracowników Wydziału służy swoją wiedzą i doświadczeniem jako eksperci zarówno NCN jak i NCBiR. Jako przykładowe, instytucje z którymi Wydział prowadzi bezpośrednią współpracę można wymienić: ABB, COMARCH, MOTOROLA, APTIVE, SOLIDEX, GE POWER CONTROLS, APRISO, ABG, KOMEL, TAURON, ENERGOPROJEKT Kraków.

Najczęściej obecne na Wydziale firmy to Aptiv i ABB.

Umowa o współpracy pomiędzy Aptiv a AGH została podpisana w 2008 roku. Wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej prowadzone są prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Corocznie odbywają się staże i wakacyjne praktyki, prowadzone są także wykłady, warsztaty i konferencje. W 2014 roku utworzono laboratorium pojazdów autonomicznych AGH-Aptiv. W laboratorium prowadzone są badania, zajęcia dydaktyczne i prace w ramach kół naukowych związane z autonomicznymi pojazdami, jak i aktywnymi systemami bezpieczeństwa. Koncern wspiera również koło naukowe INTEGRA. W 2019 roku podpisano trójstronne umowy w sprawie realizacji doktoratów wdrożeniowych. Doktoranci-pracownicy firmy Aptiv przez najbliższe 4 lata będą jednocześnie pracować w przedsiębiorstwie oraz prowadzić badania naukowe na Wydziale.

Przykładem działań opartych na szeroko zakrojonej współpracy jest również powstanie na AGH z udziałem Wydziału EAIiIB Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii, którego celem jest zbudowanie platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządu, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii. Rozwijana i doskonalona jest implementacja platformy technologicznej Smart Grids w elektroenergetyce, co ma swoje odbicie również w ofercie kształcenia na Wydziale. Instytucjami pomagającymi w rozwoju współpracy jest Rada Społeczna przy Wydziale będąca kolegialnym społecznym ciałem doradczym zrzeszającym przedsiębiorców, jak też start-upy utworzone przez absolwentów Wydziału tworzące Klub Przedsiębiorcy.

Wydział prowadzi rozległą współpracę międzynarodową, w tym w ramach programu LLP Erasmus. Współpraca ta prowadzona jest między innymi z następującymi uczelniami i ośrodkami badawczymi:

Monash University Melbourne, Australia
• University College Dublin, Irlandia
• Swiss Federal Institute of Technology, Lousanne, Szwajcaria
• University of California – Berkeley, USA
• Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, ZJBD – Dubna, Rosja
• University of Minnesota, USA
University of Cambridge, W. Brytania
University of Viena, Austria
Technische Universitaet Berlin, Niemcy
Computer Laboratory SUN Research, Laboratory Menlo Park, USA
Technical University of Birmingham, Wielka Brytania
University of Ghent, Belgia
France Telecom Research and Development, Paryż, Francja
Lund University, Szwecja
Deutsche Telekom AG, Niemcy
Cisco Systems Ltd., Wielka Brytania
NTT, Japonia
Siemens AG, Niemcy
Universidad Carlos III de Madrid, Hiszpania
University of Milan, Włochy
Gornyj Institut, Sankt Petersburg, Rosja
NGU Dniepropietrowsk, Ukraina
Karel de Grote-Hogeschool, Belgia
University of Ruse, Bułgaria
Fachhochschule Düsseldorf University of Applied Sciences, Niemcy
Technological Educational Insitute of Crete, Grecja
Yildiz Technical University, Turcja
University of Limerick, Irlandia
LIMBURGS TECHNOLOGIECENTRUM VAN DE METAALSECTOR, Belgia
Phoenix Contact, Niemcy
ENOSAD, Turcja

Bardzo wymiernym dowodem współpracy jest sponsorowanie przez Przyjaciół Wydziału (firmy InterMed oraz Skorut Systemy Solarne) nagród w konkursach na najlepszego studenta i absolwenta Wydziału.

Współpraca ze szkołami średnimi to przede wszystkim organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Nie można też zapomnieć o popularyzacji nauki prowadzonej przez pracowników Wydziału i będącej jednym z elementów zachęcających potencjalnych
kandydatów do studiowania na Wydziale.To właśnie pracownik Wydziału, prof. Ryszard Tadeusiewicz dwukrotnie uhonorowany został tytułem najlepszego „Popularyzatora Nauki”.