System Identyfikacji Wizualnej (SIW) Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej został opracowany i powstał w trosce o jasny i spójny wizerunek działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych przez Wydział i Katedry Wydziału. SIW został wprowadzony do stosowania od 1 stycznia 2017 roku Decyzją nr 17/2016 Dziekana Wydziału EAIiIB z dnia 8 grudnia 2016 (pobierz).

Elementy SIW oraz zasady jego stosowania zostały przedstawione w Księdze Identyfikacji Wizualnej. SIW obejmuje szczegółowo opracowany logotyp Wydziału jak również logotypy oraz identyfikację kolorystyczną Katedr. Ujednolicone logotypy Katedr w nawiązaniu od logotypu Wydziału mają jednoznacznie wskazywać na przynależność tych jednostek do struktury Wydziału.

Wszystkie logotypy zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej zostały opracowane w oparciu o dotychczas stosowane logotypy, aby zachować kontynuację działań i utrzymać już wypracowane wzorce. Dodatkowo opracowano system identyfikacji kolorystycznej, który pozwoli na tworzenie materiałów promocyjnych łatwo identyfikowalnych z Wydziałem, czy daną Katedrą i wspierający promocję zewnętrzną jak również integrację środowiska studenckiego i pracowników Wydziału.

W Księdze Identyfikacji Wizualnej zawarte zostały reguły stosowania wszystkich znaków graficznych oraz systemu identyfikacji kolorystycznej. Dodatkowo przedstawione zostały zasad wykorzystania tych znaków przez pracowników, studentów czy podmioty zewnętrzne.
Księga Identyfikacji Wizualnej stanowi wizualny przewodnik dla wszystkich podejmowanych działań związanych z promocją Wydziału. Stosowanie się do jego zapisów ma służyć ujednoliceniu przekazu informacyjno -promocyjnego, uporządkowaniu odbioru prowadzonych działań promocyjnych w sposób gwarantujący jednolity i przychylny odbiór przekazywanych treści.

Księga Identyfikacji Wizualnej Wydziału EAIiIB

Logotyp Wydziału

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS

Logotyp Katedry Automatyki i Robotyki

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS

Logotyp Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS

Logotyp Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS

Logotyp Katedry Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS

Logotyp Katedry Informatyki Stosowanej

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS

Logotyp Katedry Metrologii i Elektroniki

wielobarwny EPS CDR JPG TIF

monochromatyczny JPG TIF EPS