Unikalna aparatura naukowo-badawcza

Wydział EAIiIB jest dobrze wyposażony w nowoczesną aparaturę pomiarową, która umożliwia realizację wielu zaawansowanych projektów badawczych.

Poniżej kilka przykładów unikalnej aparatury naukowo-badawczej, którą dysponują Katedry Wydziału EAIiIB:

  • Stanowisko do elektronicznego testowania i mikro-obrazowania prototypowych układów scalonych – koszt 549 981 PLN (Katedra Metrologii i Elektroniki),
  • Stanowisko do weryfikacji metod pomiaru parametrów systemu elektroenergetycznego i parametrów jakości energii elektrycznej – koszt 1371 628 PLN (Katedra Metrologii i Elektroniki),
  • Modułowy laboratoryjny system produkcyjny(MSP) typu HAS-200 (SMC) – koszt 402 535 PLN(Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej),
  • Prototyp kolumny destylacyjnej – koszt 191 478 PLN (Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej).
  • Stanowisko do badania systemów dynamicznego ważenia pojazdów samochodowych 2,3 mln PLN (Katedra Metrologii i Elektroniki).