Realizowane projekty naukowo-badawcze

Jednostki Wydziału EAIiIB AGH realizują szereg projektów badawczych, zarówno na arenie międzynarodowej jak i projektów krajowych o różnym zasięgu i poziomie finansowania. Pracownicy wszystkich Katedr uczestniczą nieprzerwanie w:

 • projektach europejskich Programu Ramowego Komisji Europejskiej;
 • międzynarodowych umowach bilateralnych (z czołowymi uniwersytetami EU i innymi);
 • licznych projektach NCN oraz NCBiR;
 • projektach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR);
 • innych projektach krajowych i pracach dla przemysłu;

Wysoka pozycja jednostek Wydziału to głównie efekt współpracy w wielu międzynarodowych programach badawczych. Poniżej przedstawiono najważniejsze projekty realizowane przez pracowników Wydziału:

 • AIDA – Zaawansowane europejskie infrastruktury dla detektorów przy akceleratorach.7PR UE, nr kontraktu 262025.
 • ASS– Active Sub-Station – KIC InnoEnergy; nr umowy: 30_2011_IP26_KIC ASSPOIG 1.3.1 – Badanie nad opracowaniem wytycznych,technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne, nr umowy: POIG.01.03.01-30-056/12/01
 • POIG 1.3.2 – Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek: „Pomiarowy dzielnik napięcia z autokalibracją”; nr umowy:UDA-POIG.01.03.02-12-008/12-00
 • Prointerface– Intelligent Power Conditioningand Monitoring Interfaces for SmartGrid Prosumers – KIC Inno Energy: nr umowy:26_2013_IP76_Prointerface
 • HYMES– Hydroelectric mechanical energy storage – KIC Inno Energy: nr umowy: 29_2013_IP79_HYMES.
 • FOGA– Long Life Interconnected Smart Battery system for off-grid application – KIC InnoEnergy,nrumowy: 37_2014_IP115_FOGA
 • PreFlexMS– Predictable & Flexible Molten Salts Solar Power Plant, HORYZONT 2020,numer umowy: H2020 LCE-03-2014
 • RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.3, SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy, nr umowy IXA/5/PR/16
 • POIR 4.1.4 – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK),nr umowy: POIR.04.01.04-00-0089/16.
 • PRONTO – PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account, HORYZONT 2020, numer umowy: 675215.

 

 
 

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Lider projektu
Kwota dofinansowania
„Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” w ramach konkursu dotacji Human Smart City. / 23.09.2019
Więcej informacji na stronie Gminy Krosno
Gmina Miasto Krosno3 599 334,90 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
PPRONTO PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account. / 01.01.2016dr inż. Jerzy Baranowski – KAiR885 051,11 PLN
Improved Estimation Algorithms for Water Purification and Desalination Systems. / 01.01.2019prof. dr hab. inż. Witold Byrski – KAiR78 200,00 EUR
NOVUM Pilotażowa linia produkcji celulozowych izolacji elektrycznych oparta o nowoczesne technologie wytwarzania. / 27.03.2019dr hab. inż. Paweł Zydroń – KEiE237 500,00 EUR

 

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
„Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM)”Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH979 000 PLN
Niskoszumowe scalone układy z szybkim interfejsem cyfrowym do obrazowania promieniowania. / 07.12.2016mgr inz. Weronika Zubrzycka – KMiE220 000,00 PLN
Wsparcie dla realizacji projektu „PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account”. / 01.01.2018dr inż. Jerzy Baranowski – KAiR192 919,00 PLN
Mikromocowe, nisko powierzchniowe, wielokanałowe układy scalone przeznaczone do precyzyjnego pomiaru energii promieniowania jonizującego. / 18.09.2018mgr inż. Piotr Kaczmarczyk – KMiE220 000,00 PLN
Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich. / 01.12.2018mgr inż. Waldemar Bauer – KAiR, KMiE1 715 707,46 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Inteligentny detektor promieniowania z komunikacja międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implementacji w technologiach o ekstremalnej gęstości upakowania. / 11.02.2015dr in.inż. Grzegorz Deptuch – KMiE1 768 580,00 PLN

Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania. / 07.07.2015
więcej:  http://www.zet.agh.edu.pl/ncn2015power/

prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias – KEiE796 120,00 PLN
Analiza i projektowanie układów memrystorowych. / 26.01.2016
więcej: http://www.zet.agh.edu.pl/ncn2016memristors/
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias – KEiE271 200,00 PLN
Analiza topologii drzewa naczyniowego nerki. / 20.01.2017mgr inż. Katarzyna Heryan – KMiE150 000,00 PLN
Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X. / 01.03.2017prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś – KMiE1 883 700,00 PLN
Opracowanie sposobu organizacji obliczeń w heterogenicznych układach rekonfigurowalnych najnowszej generacji umożliwiającego przetwarzanie strumienia wizyjnego UHD/4K w czasie rzeczywistym. / 25.07.2017dr inż. Tomasz Kryjak – KAiR255 600,00 PLN
Niskomocowe, nisko powierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych. / 02.10.2017dr hab. inż Piotr Kmon – KMiE655 200,00 PLN
Analiza morfometrii ludzkiego naskórka na zdjęciach histopatologicznych. / 05.10.2017mgr inż. Paweł Kłeczek – KAiR105 100,00 PLN
Jakość danych decyzyjnych oraz wpływ ich jakości na rekomendację w metodzie porównywania parami. / 01.01.2018dr hab. Konrad Kułakowski – KIS319 847,00 PLN
Szybkie układy scalone do precyzyjnego pomiaru czasu w strukturach pikselowych w technologiach nanometrycznych. / 31.07.2018dr inż. Bogdan Staszewski – KMiE1 828 600,00 PLN
Analiza, rozpoznawanie i detekcja sygnałów, zorientowane zdarzeniowo. / 03.09.2018prof. dr hab. Mirosław Pawlak – KMiE692 250,00 PLN
Metody dopasowania obrazów medycznych ukierunkowane na problem brakujących danych. / 24.01.2019mgr inż. Marek Wodziński – KMiE185 400,00 PLN
Analiza możliwości szybkiej i precyzyjnej detekcji protonów z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych zaprojektowanych w nanometrycznych technologiach CMOS. / 24.01.2019mgr inż. Anna Kozioł – KMiE145 600,00 PLN
Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X. / 24.01.2019mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska – KMiE150 700,00 PLN
Wspomaganie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń. / 29.03.2019dr hab. inż., prof. nzw. Grzegorz J. Nalepa – KIS619 643,00 PLN
Techniki przetwarzania sygnałów w oparciu o próbkowanie ich lokalnych ekstremów. / 17.05.2019dr hab. inż Marek Miśkowicz – KMiE753 100,00 PLN
Metody uczenia maszynowego do badania stabilności przejściowej w systemach elektroenergetycznych. / 06.06.2019dr hab. inż Marek Miśkowicz – KMiE198 800,00 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X. / 01.07.2017dr inż. Wojciech Chmiel – KAiR980 361,72 PLN
Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy. / 01.07.2018dr inż. Andrzej Stobiecki – KEiASPE7 907 560,00 PLN
Generacja rozproszona i elastyczne struktury popytu na energię w przemyśle. / 01.01.2019dr inż. Andrzej Ożadowicz – KEiASPE1 645 668,00 PLN
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. / 01.02.2019prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – KEiASPE17 218 267,00 PLN

Nazwa programu w ramach którego był/jest realizowany

Tytuł projektu

Lata realizacji

Nr umowy o dofinansowanie

Wartość projektu/ Kierownik umowy i Katedra

Instytucja Finansująca

Diamentowy Grant

Nr w AGH:

68.68.120.364

Wykorzystanie sygnału mowy jako źródła informacji diagnostycznej, kontrolnej i prognostycznej w wybranych problemach medycznych związanych z otolaryngologią.

2013-2019

0136/DIA/2013/42

200 000,00

Dr inż. Daria Hemmerling

(KAiIB)

MNiSW

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.462

„Inteligentny detektor promieniowania z komunikacją międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implementacji w technologiach o ekstremalnej gęstości upakowania.”

2015-2019

UMO-2014/13/B/ST7/01168

1 768 580,00

Dr hab. inż. Grzegorz Deptuch

(KMiE)

NCN

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.519

Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania.

2015-2019

2014/15/B/ST8/02315

796 120,00

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias

(KEiE)

NCN

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.549

Analiza i projektowanie układów memrystorowych.

2016-2019

UMO-2015/17/B/ST7/03763

271 200,00

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias

(KEiE)

NCN

PRELUDIUM

Nr w AGH:

18.18.120.590

Analiza topologii drzewa naczyniowego nerki

2017-2023

UMO-2016/21/N/ST7/02351

150 000,00

Dr inż. Katarzyna Heryan

(KMiE)

NCN

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.591

Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X

2017-2021

UMO-2016/21/B/ST7/02228

1 883 700,00

Prof.dr hab. inż. Paweł Gryboś

(KMiE)

NCN

SONATA

Nr w AGH:

18.18.120.603

Opracowanie sposobu organizacji obliczeń w heterogenicznych układach rekonfigurowalnych najnowszej generacji umożliwiającego przetwarzanie strumienia wizyjnego UHD/4K w czasie rzeczywistym

2017-2020

UMO-2016/23/D/ST6/01389

255 600,00

Dr inż. Tomasz Kryjak

(KAiIB)

NCN

SONATA

Nr w AGH:

18.18.120.604

Niskomocowe, niskopowierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych.

2017-2021

UMO-2016/23/D/ST7/00488

655 200,00

Dr hab. inż. Piotr Kmon, prof.u.

(KMiE)

NCN

PRELUDIUM

Nr w AGH:

18.18.120.658

Analiza morfometrii ludzkiego naskórka na zdjęciach histopatologicznych

2017-2021

UMO-2016/N/ST7/01361

105 100,00

Dr inż. Paweł Kłeczek

(KAiIB

NCN

HORYZONT 2020

Nr w AGH:

27.27.120.7053

PRONTO – PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s proces industries taking machinery conditio and proces performance into account

2016-2019

675215-PRONTO-H2020-MSCA-ITN-2015

885 051,00

Dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof.u.

(KAiIB)

Komisja Europejska

POIR.4.1.4

Nr w AGH: 72.72.120.8740

INZNAK – Inteligentne znaki drogowe do adaptycyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X

2017-2020

POIR.04.01.04-00-0089/16

208 200,45

Dr hab. inż. Wojciech Chmiel, prof.u.

(KAiIB)

NCBiR

STRATEGMED 2

Nr w AGH:

23.23.120.553

Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego.

2017-2019

STRATEGMED2/269043/20/NCBR/2017

337 500,00

Dr inż. Andrzej Izworski

(KBiIB)

NCBiR

TECHMATSTRATEG

Nr w AGH:

23.23.120.683

Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy

2018-2020

TECHMATSTRATEG1/347200/11/NCBR/2017

962 500,00

Dr inż. Andrzej Stobiecki

(KEiASPE)

NCBiR

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.711

Szybkie układy scalone do precyzyjnego pomiaru czasu w strukturach pikselowych w technologiach nanometrycznych

2018-2022

UMO-2017/27/B/ST7/01217

1828 600,00

Prof. dr inż. Bogdan Staszewski

(KMiE)

NCN

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.718

Analiza, rozpoznawanie i detekcja sygnałów, zorientowane zdarzeniowo

2018-2022

UMO-2017/27/B/ST7/03082

692 250,00

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak

(KMiE)

NCN

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.678

Jakość danych decyzyjnych oraz wpływ ich jakości na rekomendację w metodzie porównywania parami

2018-2020

UMO-2017/25/B/HS4/01617

319 847,00

Dr hab. Konrad Kułakowski, prof.u.

(KIS)

NCN

Premia na Horyzoncie

Nr w AGH:

68.68.120.7057

Wsparcie dla realizacji projektu „PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account”

2018-2020

416482/PnH/2018

192 919,00

Dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof.u.

(KAiR)

MNiSW

NAWA

Nr w AGH:

12.12.120.7059

Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich

2018-2020

PPI/APN/2018/1/00049/U/001

547 237,46

dr inż. Waldemar Bauer

(KAiR)

NAWA

Diamentowy Grant

Nr w AGH:

68.68.120.731

Mikromocowe, niskopowierzchniowe, wielokanałowe układy scalone przeznaczone do precyzyjnego pomiaru energii promieniowania jonizującego.

2018-2023

0071/DIA/2018/47

220 000,00

mgr inż. Piotr Kaczmarczyk

(KMiE)

MNiSW

HORYZONT 2020

(MSC-RISE)

Nr w AGH:

27.27.120.7055

PURE WATER- Improved Estimation Algorithms for Water Purification and Desalination Systems

2019-2023

7824046-H2020-MSCA-RISE-2018

180.000,00

prof. dr hab. inż. Witold Byrski

(KAiR)

Komisja Europejska

HORYZONT 2020

Nr w AGH:

27.27.120.70610

NOVUM- Pilotażowa linia produkcji celulozowych izolacji elektrycznych oparta o nowoczesne technologie.

2019-2022

768604-NOVUM-H2020-IND-CE-2016-17

387.500,00

dr hab. inż. Paweł Zydroń, prof.u.

(KEiE)

Komisja Europejska

Human Smart City

 (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020)

Nr w AGH:

46.72.120.87470

HSC_Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców KrosnaZaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna.

2019-2021

DPT/BDG-II/POPT/166/19

114.400,00

prof. dr hab. Leszek Kotulski

(KIS)

Gmina Miasta Krosno

PRELUDIUM

Nr w AGH:

18.18.120.765

Metody dopasowania obrazów medycznych ukierunkowane na problem
brakujących danych

2019-2022

UMO-2018/29/N/ST6/00143

185.400,00

dr inż. Marek Wodziński

(KMiE)

NCN

PRELUDIUM

Nr w AGH:

18.18.120.766

Analiza możliwości szybkiej i precyzyjnej detekcji protonów z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych zaprojektowanych w nanometrycznych technologiach CMOS

2019-2022

UMO-2018/29/N/ST7/02786

145.600,00

dr inż. Anna Kozioł

(KMiE)

NCN

PRELUDIUM

Nr w AGH:

18.18.120.769

Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X

2019-2024

UMO-2018/29/N/ST7/02770

150.700,00

dr inż. Aleksandra Krzyżanowska

(KMiE)

NCN

OPUS

Nr w AGH:

18.18.120.787

Techniki przetwarzania sygnałów w oparciu o próbkowanie ich lokalnych ekstremów.

2019-2024

UMO-2018/31/B/ST7/03874

753.100,00

dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof.u.

(KMiE)

NCN

PRELUDIUM

Nr w AGH:

18.18.120.788

Metody uczenia maszynowego do badania stabilności przejściowej w systemach elektroenergetycznych

2019-2024

UMO-2018/31/N/ST7/03977

198.000,00

Jiaqing Lv

(KMiE)

NCN

ETIUDA

Nr w AGH:

29.29.120.789

Lokalizacja loży powstałej po chirurgicznej resekcji guza piersi metodami dopasowania
obrazów

2019-2020

UMO-2019/32/T/ST6/00065

144.264,00

dr inż. Marek Wodziński

(KMiE)

NCN

CHIST-ERA CALL 2017

Nr w AGH:

28.28.120.7060

Wspomaganie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń

2019-2021

UMO-2018/27/Z/ST6/03392

619.643,00

prof. dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa

(KIS)

NCN

TANGO

Nr w AGH:

17.17.120.786

Opracowanie wydajnego oprogramowania obliczeniowego do celów symulacji i stosowania systemów niecałkowitego rzędu SoftFRAC

2019-2020

TANGO3/433071/NCBR/2019

199.945,00

dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof.u.

(KAiR)

NCBiR

ERA-Net SMART GRIDS Plus

Nr w AGH:

28.28.120.7058

RELflex- Generacja rozproszona i elastyczne struktury popytu na energię w przemyśle

2019-2021

SMARTGRIDSPLUS-3/1/2019

1.645.668,00

dr inż. Szymon Barczentewicz

(KEiASPE)

NCBiR

GOSPOSTRATEG

Nr w AGH:

23.23.120.779

KlastER- Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii

2019-2022

GOSPOSTRATEG1/385085/21/NCBR/2019

1.741.250,00

Prof. dr hab.inż. Zbigniew Hanzelka

(KEiASPE)

NCBiR

Human Smart City

 (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020)

Nr w AGH:

46.72.120.87480

Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy

2020-2022

DPT/BDG-II/POPT/214/19

414 662,04

Dr inż. Weronika T. Adrian

(KIS)

Gmina miasta Siechnice

Premia na Horyzoncie 2

Nr umowy w AGH: 68.68.120.7063

Inteligentne interfejsy kondycjonowania i monitorowania prosumentów sieci smart grid.

2020-2021

494053/PnH2/2020

302 597,00

Dr inż. Krzysztof Chmielowiec

(KEiASPE)

MEiN

Diamentowy Grant

Numer w AGH:

68.68.120.811

Rozwój detektorów pikselowych promieniowania X o zwiększonej rozdzielczości energetycznej.

2020-2024

0138/DIA/2020/49

219 633,00

Mgr inż. Grzegorz Węgrzyn

(KMiE)

MEiN

PRELUDIUM BIS

Nr umowy w AGH: 18.18.120.803

Opracowanie algorytmów komputerowego wspomagania detekcji zmian zapalnych w spondyloartropatii osiowej.

2020-2024

UMO-2019/35/O/NZ5/00045

370 800,00

Prof. Dr hab. Zbisław Tabor

(KBiIB)

NCN

OPUS

Nr umowy w AGH: 18.18.120.810

Zależności między termoregulacją, gospodarką wodną i wydolnością fizyczną

2020-2023

UMO-2019/35/B/NZ5/02946

679 800,00

Prof. Dr hab. inż. Piotr Augustyniak

(KBiIB)

NCN

Horyzont 2020

Nr w AGH:

27.27.120.7065

DECODE – System symulacji i optymalizacji balonów powlekanych lekiem w celu usprawnienia leczenia choroby tętnic obwodowych

2021-2024

956470

89.072,00

Prof. Dr hab. inż. Janusz Gajda

(KMiE)

Komisja Europejska

Premia na Horyzoncie

Nr umowy w AGH:

68.68.120.7066

DECODE – System symulacji i optymalizacji balonów powlekanych lekiem w celu usprawnienia leczenia choroby tętnic obwodowych

2021-2024

532729/PnH 2/2021

18 434,00

Prof. Dr hab. inż. Janusz Gajda

(KMiE)

MEiN

PRELUDIUM

Nr umowy w AGH:

18.18.120.813

Układy scalone o wysokiej rozdzielczości energetycznej do pomiarów amplitudy i czasu z wykorzystaniem detektora promieniowania X.

2021-2025

UMO-2020/37/N/ST7/01546

210 000,00

Dr inż. Weronika Zubrzycka

(KMiE)

NCN

NAWA

Nr umowy w AGH:

12.12.120.7062

Badania rozwojowe jednoźródłowego trójfazowego wielopoziomowego falownika typu boost z przełączanymi kondensatorami o dużej gęstości mocy

2021-2022

PPN/BIN/2019/1/00053/U/00001

34 900,00

Dr inż. Zbigniew Waradzyn

(KEiASPE)

NAWA

POWER 3.3, SPINAKER 2020

Nr umowy w AGH:

12.72.120.87490

Nauczanie letnie na AGH w celu edukacji zrównoważonego przemysłu 4.0

2021-2023

PPI/SPI/2020/1/00065/U/00001

732 612,00

Dr hab.inż Jerzy Baranowski, prof.u.

KAiR

NAWA

LIDER XII

Nr umowy w AGH: 24.24.120.08400

Wykorzystanie mieszanej rzeczywistości do diagnostyki i oceny stanu chorób neurodegeneracyjnych

2022-2024

LIDER/6/0049/L-12/20/NCBR/2021

1 500 000,00

Dr inż. Daria Hemmerling

KMiE

NCBiR

OPUS

Nr umowy w AGH: 18.18.120.08460

Przewidywanie i wykrywanie usterek procesów

2022-2025

UMO-2021/41/B/ST7/03851

915 076,00

Dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof.u.

KAiR

NCN

PRELUDIUM

Nr umowy w AGH: 18.18.120.08490

Akceleracja przetwarzania zdarzeniowych danych wizyjnych z wykorzystaniem heterogenicznych, reprogramowalnych układów obliczeniowych

2022-2025

UMO-2021/41/N/ST6/03915

185 440,00

Mgr inż. Marcin Kowalczyk

KAiR

NCN

Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje

Nr umowy w AGH: 68.68.120.08580

Rekonstrukcja obrazu cefalometrycznego na podstawie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

2022-2023

SKN/SP/535131/2022

37 000,00

Dr inż. Elżbieta Pociask

KBiIB

MEiN

POLSKA METROLOGIA

Nr umowy w AGH: 68.68.120.08590

Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM)

2022-2024

PM/SM/0041/2021/1

979 000,00

Dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof.u.

KMiE

MEiN

MINIATURA 6

Nr umowy w AGH:

18.18.120.08610

Diagnostyka uszkodzeń mechanicznych silnika BLDC z zastosowaniem termowizji

2022-2023

5/2022

5 060,00

Dr inż. Adam Głowacz

KAiR

NCN

NAWA

Nr umowy w AGH:

12.72.120.087510

Zaawansowane technologie sztucznej inteligencji – letnie i zimowe kursy w AGH

2022-2023

 

361 996,00

Dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska

KAiR

 

Grant norweski

Nr umowy w AGH: 28.28.120.70640

Pixel readout integrated circuit with intelligent X-ray detection

2022-2024

NOR/SGS/Inteligent_XRay_Det/0196/2020-00

825 000,00

Dr inż. Anna Kozioł

KMiE

NCBiR

OPUS

Nr umowy w AGH: 18.18.120.08480

Bezpieczeństwo metod decyzyjnych opartych o porównywanie alternatyw parami

2022-2024

UMO-2021/41/B/HS4/03475

Dr hab. inż. Konrad Kułakowski

KIS

NCN

Najlepsi z Najlepszych 4.0

Nr umowy w AGH: 68.72.120.87520

Wyjazd na międzynarodowe zawody F1TENTH

2022-2023

MEiN/2022/DIR/3136

157 500,00

Dr inż. Marek Długosz

KAiR

MEiN

HORYZONT EUROPA

Nr umowy w AGH: 27.27.120.70690

IAM4RAIL – Holistyczne i zintegrowane zarządzanie majątkiem w europejskim systemie kolejowym

2022-2026

101101966 – IAM4RAIL

944 445,23 EUR

Dr hab.inż Jerzy Baranowski, prof.u.

Komisja Europejska

HORYZONT EUROPA

Nr umowy w AGH: 27.27.120.70700

MOTIONAL – Mobility management multImodal envirOnment aNd digitAl enabLers

2022-2026

101101973-MOTIONAL

263 98,66 EUR

Dr hab. inż. Jerzy Baranowski,  prof. u.

KAiR

Komisja Europejska

MINIATURA 6

Nr umowy w AGH: 18.18.120.08670

Kwantyfikacja biomarkerów głosowych wśród pacjentów z niewydolnością serca

2022-2023

5/2022

48 400,00

Dr inż. Daria Hemmerling

KMiE

NCN