Realizowane projekty naukowo-badawcze

Jednostki Wydziału EAIiIB AGH realizują szereg projektów badawczych, zarówno na arenie międzynarodowej jak i projektów krajowych o różnym zasięgu i poziomie finansowania. Pracownicy wszystkich Katedr uczestniczą nieprzerwanie w:

 • projektach europejskich Programu Ramowego Komisji Europejskiej;
 • międzynarodowych umowach bilateralnych (z czołowymi uniwersytetami EU i innymi);
 • licznych projektach NCN oraz NCBiR;
 • projektach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR);
 • innych projektach krajowych i pracach dla przemysłu;

Wysoka pozycja jednostek Wydziału to głównie efekt współpracy w wielu międzynarodowych programach badawczych. Poniżej przedstawiono najważniejsze projekty realizowane przez pracowników Wydziału:

 • AIDA – Zaawansowane europejskie infrastruktury dla detektorów przy akceleratorach.7PR UE, nr kontraktu 262025.
 • ASS– Active Sub-Station – KIC InnoEnergy; nr umowy: 30_2011_IP26_KIC ASSPOIG 1.3.1 – Badanie nad opracowaniem wytycznych,technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne, nr umowy: POIG.01.03.01-30-056/12/01
 • POIG 1.3.2 – Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek: „Pomiarowy dzielnik napięcia z autokalibracją”; nr umowy:UDA-POIG.01.03.02-12-008/12-00
 • Prointerface– Intelligent Power Conditioningand Monitoring Interfaces for SmartGrid Prosumers – KIC Inno Energy: nr umowy:26_2013_IP76_Prointerface
 • HYMES– Hydroelectric mechanical energy storage – KIC Inno Energy: nr umowy: 29_2013_IP79_HYMES.
 • FOGA– Long Life Interconnected Smart Battery system for off-grid application – KIC InnoEnergy,nrumowy: 37_2014_IP115_FOGA
 • PreFlexMS– Predictable & Flexible Molten Salts Solar Power Plant, HORYZONT 2020,numer umowy: H2020 LCE-03-2014
 • RPO Województwa Małopolskiego, Działanie 1.3, SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy, nr umowy IXA/5/PR/16
 • POIR 4.1.4 – Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X (INZNAK),nr umowy: POIR.04.01.04-00-0089/16.
 • PRONTO – PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account, HORYZONT 2020, numer umowy: 675215.

 

 
 

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Lider projektu
Kwota dofinansowania
„Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” w ramach konkursu dotacji Human Smart City. / 23.09.2019
Więcej informacji na stronie Gminy Krosno
Gmina Miasto Krosno3 599 334,90 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
PPRONTO PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account. / 01.01.2016dr inż. Jerzy Baranowski – KAiR885 051,11 PLN
Improved Estimation Algorithms for Water Purification and Desalination Systems. / 01.01.2019prof. dr hab. inż. Witold Byrski – KAiR78 200,00 EUR
NOVUM Pilotażowa linia produkcji celulozowych izolacji elektrycznych oparta o nowoczesne technologie wytwarzania. / 27.03.2019dr hab. inż. Paweł Zydroń – KEiE237 500,00 EUR

 

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
„Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM)”Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH979 000 PLN
Niskoszumowe scalone układy z szybkim interfejsem cyfrowym do obrazowania promieniowania. / 07.12.2016mgr inz. Weronika Zubrzycka – KMiE220 000,00 PLN
Wsparcie dla realizacji projektu „PROcess NeTwork Optimization for efficient and sustainable operation of Europe’s process industries taking machinery condition and process performance into account”. / 01.01.2018dr inż. Jerzy Baranowski – KAiR192 919,00 PLN
Mikromocowe, nisko powierzchniowe, wielokanałowe układy scalone przeznaczone do precyzyjnego pomiaru energii promieniowania jonizującego. / 18.09.2018mgr inż. Piotr Kaczmarczyk – KMiE220 000,00 PLN
Nauka bez granic. Wyznaczenie ram dla długofalowej współpracy międzynarodowej środowisk akademickich. / 01.12.2018mgr inż. Waldemar Bauer – KAiR, KMiE1 715 707,46 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Inteligentny detektor promieniowania z komunikacja międzypikselową oraz pomiarem czasu zachodzenia zdarzeń do implementacji w technologiach o ekstremalnej gęstości upakowania. / 11.02.2015dr in.inż. Grzegorz Deptuch – KMiE1 768 580,00 PLN

Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w kontekście zwiększenia niezawodności zasilania. / 07.07.2015
więcej:  http://www.zet.agh.edu.pl/ncn2015power/

prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias – KEiE796 120,00 PLN
Analiza i projektowanie układów memrystorowych. / 26.01.2016
więcej: http://www.zet.agh.edu.pl/ncn2016memristors/
prof. dr hab. inż. Zbigniew Galias – KEiE271 200,00 PLN
Analiza topologii drzewa naczyniowego nerki. / 20.01.2017mgr inż. Katarzyna Heryan – KMiE150 000,00 PLN
Specjalizowane układy scalone w technologiach nanometrycznych do obrazowania kolorowego pracujące z dużym natężeniem promieniowania X. / 01.03.2017prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś – KMiE1 883 700,00 PLN
Opracowanie sposobu organizacji obliczeń w heterogenicznych układach rekonfigurowalnych najnowszej generacji umożliwiającego przetwarzanie strumienia wizyjnego UHD/4K w czasie rzeczywistym. / 25.07.2017dr inż. Tomasz Kryjak – KAiR255 600,00 PLN
Niskomocowe, nisko powierzchniowe bloki wspierające pracę układów analogowych w wielokanałowych nanometrycznych układach scalonych przeznaczonych do eksperymentów biomedycznych. / 02.10.2017dr hab. inż Piotr Kmon – KMiE655 200,00 PLN
Analiza morfometrii ludzkiego naskórka na zdjęciach histopatologicznych. / 05.10.2017mgr inż. Paweł Kłeczek – KAiR105 100,00 PLN
Jakość danych decyzyjnych oraz wpływ ich jakości na rekomendację w metodzie porównywania parami. / 01.01.2018dr hab. Konrad Kułakowski – KIS319 847,00 PLN
Szybkie układy scalone do precyzyjnego pomiaru czasu w strukturach pikselowych w technologiach nanometrycznych. / 31.07.2018dr inż. Bogdan Staszewski – KMiE1 828 600,00 PLN
Analiza, rozpoznawanie i detekcja sygnałów, zorientowane zdarzeniowo. / 03.09.2018prof. dr hab. Mirosław Pawlak – KMiE692 250,00 PLN
Metody dopasowania obrazów medycznych ukierunkowane na problem brakujących danych. / 24.01.2019mgr inż. Marek Wodziński – KMiE185 400,00 PLN
Analiza możliwości szybkiej i precyzyjnej detekcji protonów z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych zaprojektowanych w nanometrycznych technologiach CMOS. / 24.01.2019mgr inż. Anna Kozioł – KMiE145 600,00 PLN
Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X. / 24.01.2019mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska – KMiE150 700,00 PLN
Wspomaganie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń. / 29.03.2019dr hab. inż., prof. nzw. Grzegorz J. Nalepa – KIS619 643,00 PLN
Techniki przetwarzania sygnałów w oparciu o próbkowanie ich lokalnych ekstremów. / 17.05.2019dr hab. inż Marek Miśkowicz – KMiE753 100,00 PLN
Metody uczenia maszynowego do badania stabilności przejściowej w systemach elektroenergetycznych. / 06.06.2019dr hab. inż Marek Miśkowicz – KMiE198 800,00 PLN

WYKAZ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł projektu / data rozpoczęcia
Kierownik umowy / Katedra
Kwota dofinansowania
Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X. / 01.07.2017dr inż. Wojciech Chmiel – KAiR980 361,72 PLN
Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy. / 01.07.2018dr inż. Andrzej Stobiecki – KEiASPE7 907 560,00 PLN
Generacja rozproszona i elastyczne struktury popytu na energię w przemyśle. / 01.01.2019dr inż. Andrzej Ożadowicz – KEiASPE1 645 668,00 PLN
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii. / 01.02.2019prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka – KEiASPE17 218 267,00 PLN