Serdecznie gratulujemy zespołowi z Katedry Metrologii i Elektroniki wygranej w konkursie POLSKA METROLOGIA.
Efektem działań jest otrzymanie środków do realizacji projektu pt.:
Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM)

Kierownik: dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH
Środki: 979 000 zł

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat metrologicznych właściwości systemów dynamicznego ważenia pojazdów przy dużych prędkościach przejazdu, tzw. systemów Weigh-in-Motion (WIM). Systemy WIM mogą odegrać istotną rolę w eliminowaniu z ruchu pojazdów przeciążonych. Efektywność kontroli masy pojazdów i eliminacji z ruchu pojazdów przeciążonych mogłyby zapewnić systemy WIM działające automatycznie, tj. pozwalające na podjęcie działań administracyjnych bezpośrednio na podstawie wyniku ważenia pojazdu uzyskanego z takiego systemu, bez konieczności weryfikowania tego wyniku przez uprawnione służby. Systemy takie są nazywane systemami administracyjnymi lub systemami pracującymi w trybie „direct mass enforcement”, a także systemami e-WIM (enforcement WIM). Nad ideą takich systemów pracuje wiele zespołów w różnych krajach. Jej praktyczne wdrożenie napotyka jednak na istotne przeszkody. Główną przeszkodą we wdrożeniu tej idei jest zmienność dokładności ważenia następująca pod wpływem czynników środowiskowych (temperatura, wiatr, opady atmosferyczne, oblodzenie, wilgotność). Systemy e-WIM muszą natomiast charakteryzować się wysoką i stałą, w długim okresie czasu, dokładnością ważenia. Nadmierna wrażliwość systemów e-WIM na czynniki środowiskowe będzie podstawą do kwestionowania przez przewoźników/kierowców/załadowców kar administracyjnych wymierzonych na podstawie wyniku ważenia, uzyskanego z takiego systemu. Drugim problemem jest konieczność uwzględnienia wpływu czynników środowiskowych na dokładność systemów WIM w opracowywanych procedurach zatwierdzenia typu tych systemów, wymaganego prawem dla systemów e-WIM. Badania zaplanowane w ramach tego projektu mają na celu rozwiązanie obydwu tych problemów. Ilościowe określenie wpływu czynników środowiskowych na dokładność ważenia w systemach WIM, pozwoli ustalić warunki ich stosowania w trybie „direct mass enforcement”, a równocześnie pozwoli doprecyzować pod tym kątem procedurę zatwierdzania typu dla tej klasy systemów WIM. Praktyczna weryfikacja procedury zatwierdzenia typu, opracowanej w Głównym Urzędzie Miar, pozwoli na jej szybką implementację w krajowym systemie prawnym. Projekt jest realizowany we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar. Wyniki projektu związane z obydwoma wymienionymi aspektami pozwolą stworzyć zabezpieczenie metrologiczne dla praktycznego wprowadzenia w Polsce systemów e-WIM.