Studia stacjonarne I i II stopnia

KSZTAŁCENIE

Kształcenie na Wydziale prowadzone jest zgodnie z wymogami procesu bolońskiego – w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Ofertę Wydziału wzbogacają również studia doktoranckie i studia podyplomowe. Jednym ze strategicznych celów na Wydziale jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia. Proces kształcenia i jakość kształcenia na Wydziale nadzorowany jest przez Wydziałowy

Zespół ds. Jakości Kształcenia, któremu przewodniczy dr inż. Ryszard Klempka. Funkcje kontrolne w zakresie kształcenia pełni Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego pod przewodnictwem dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof.n. Aktywną rolę w obu Zespołach pełnią przedstawiciele studentów i doktorantów.

W rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2018 dwa kierunki prowadzone na Wydziale – Elektrotechnika i Inżynieria Biomedyczna uzyskały maksymalną liczbę punktów i zostały wskazane jako najlepsze kierunki tego typu w Polsce.

AKREDYTACJE

W uznaniu wysokiego poziomu jakości kształcenia Polska Komisja Akredytacyjna wydała POZYTYWNĄ ocenę obowiązującą do roku akademickiego 2022/2023, a kierunki Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika otrzymały ocenę wyróżniającą obowiązującą do roku akademickiego 2021/2022.

Decyzją Prezydium KAUT, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej uzyskał akredytację europejską na 5 lat dla prowadzonych kierunków studiów:

Elektrotechnika I i II stopień
Automatyka i Robotyka I i II stopień
Inżynieria Biomedyczna I i II stopień
Mikroelektronika w Technice i Medycynie I stopień

Kierunek studiów otrzymuje europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label.
Szczegóły na stronie:
https://eurace.enaee.eu/node/163

Dlaczego warto studiować na Wydziale EAIiIB ?

Kierunki kształcenia