KANDYDACI

Studia stacjonarne I i II stopnia

KSZTAŁCENIE

Kształcenie na Wydziale prowadzone jest zgodnie z wymogami procesu bolońskiego – w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Ofertę Wydziału wzbogacają również studia doktoranckie i studia podyplomowe. Jednym ze strategicznych celów na Wydziale jest utrzymanie najwyższego poziomu jakości kształcenia oraz wypracowanie jak najlepszej pozycji w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, w tym umiędzynarodowienie kształcenia. Proces kształcenia i jakość kształcenia na Wydziale nadzorowany jest przez Wydziałowy

Zespół ds. Jakości Kształcenia, któremu przewodniczy dr inż. Ryszard Klempka. Funkcje kontrolne w zakresie kształcenia pełni Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego pod przewodnictwem dr hab. inż. Krzysztof Duda, prof.n. Aktywną rolę w obu Zespołach pełnią przedstawiciele studentów i doktorantów.

W rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy 2018 dwa kierunki prowadzone na Wydziale – Elektrotechnika i Inżynieria Biomedyczna uzyskały maksymalną liczbę punktów i zostały wskazane jako najlepsze kierunki tego typu w Polsce.

AKREDYTACJE

W uznaniu wysokiego poziomu jakości kształcenia Polska Komisja Akredytacyjna wydała POZYTYWNĄ ocenę obowiązującą do roku akademickiego 2022/2023, a kierunki Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika otrzymały ocenę wyróżniającą obowiązującą do roku akademickiego 2021/2022.

Dlaczego warto studiować na Wydziale EAIiIB ?

Kierunki kształcenia

  • Informatyka i zarządzanie – w tym moduł Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) (studia z modułem dla nauczycieli), kierownik, prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch
  • Inżynieria oprogramowania, kierownik, dr inż. Radosław Klimek
  • Jakość energii elektrycznej, kierownik, dr inż. Andrzej Firlit
  • Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków, kierownik, dr inż. Jędrzej Byrski
  • Programowanie aplikacji webowych, kierownik, dr inż. Paweł Skrzyński
  • Zarządzanie projektami informatycznymi, kierownik, dr hab. inż. Jan Werewka, prof nz.