W celu umówienia się na osobistą wizytę w Dziekanacie
prosimy o zarezerowanie terminu wizyty korzystając z poniższego formularza rezerwacji online.

UWAGA! Formularz nie dotyczy sekcji socjalnej.

Godziny przyjęć studentów w dziekanacie

studia stacjonarne:

studia niestacjonarne:

Studia stacjonarne

Automatyka i Robotyka

Małgorzata Tabor

Informatyka ; Informatyka i Systemy Inteligentne

Małgorzata Frączek

Computer Science

Anna Jasuba

Inżynieria Biomedyczna

Angelika Burgknap-Rumian

Elektrotechnika

Alina Wącławska

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Małgorzata Frączek

Studia niestacjonarne

Elektrotechnika

Anna Jasuba

Sekcja socjalna

Sekcja socjalna

Katarzyna Chromik-Myśliwiec

Formularz rezerwacji terminu online nie dotyczy sekcji socjalnej

Sekcja Planowania Dydaktyki

Sara Rahman-Kula

Jadwiga Toporkiewicz

Numery kont bankowych do opłat za dyplom i elektroniczną legitymację studencką

Wydział EAIiIB
Bank Pekao S.A. Kraków
Studia stacjonarne:
85 1240 2294 1111 0010 7134 9463
TYTUŁEM :Opłata za dyplom- studia stacjonarne
lub
TYTUŁEM: Opłata za elektroniczną legitymację studencką – studia stacjonarne

Studia niestacjonarne:
87 1240 4722 1111 0000 4856 4654
TYTUŁEM: Opłata za dyplom – studia niestacjonarne
lub
TYTUŁEM: Opłata za elektroniczną legitymację studencką – studia niestacjonarne