UWAGA!

W celu umówienia się na osobistą wizytę w Dziekanacie
prosimy o zarezerowanie terminu wizyty korzystając z poniższego formularza rezerwacji online.

Dyżury dziekanów

W celu umówienia się na osobistą wizytę z danym Dziekanem
prosimy o zarezerowanie terminu wizyty korzystając z powyższego formularza rezerwacji online.

prof. Edyta Kucharska

Spotkanie na MS Teams po wcześniejszej rezerwacji w systemie powyżej

prof. Marcin Baszyński

Spotkanie na MS Teams po wcześniejszej rezerwacji w systemie powyżej

dr inż. Andrzej Izworski

Spotkanie na MS Teams po wcześniejszej rezerwacji w systemie powyżej

dr inż. Mikołaj Skowron

Spotkanie na MS Teams po wcześniejszej rezerwacji w systemie powyżej

prof. Janusz Gajda

Spotkanie po wcześniejszym kontakcie mailowym

Studia stacjonarne

Automatyka i Robotyka

Małgorzata Tabor

Computer Science

Anna Jasuba

Elektrotechnika

Alina Wącławska

Informatyka ; Informatyka i Systemy Inteligentne

Małgorzata Frączek

Inżynieria Biomedyczna

Angelika Burgknap-Rumian

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Małgorzata Frączek

Studia niestacjonarne

Elektrotechnika

Anna Jasuba

Sekcja socjalna

Sekcja socjalna

Jadwiga Toporkiewicz

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Sara Rahman-Kula

Numery kont bankowych do opłat za dyplom i elektroniczną legitymację studencką

Wydział EAIiIB
Bank Pekao S.A. Kraków
Studia stacjonarne:
85 1240 2294 1111 0010 7134 9463
TYTUŁEM :Opłata za dyplom- studia stacjonarne
lub
TYTUŁEM: Opłata za elektroniczną legitymację studencką – studia stacjonarne

Studia niestacjonarne:
87 1240 4722 1111 0000 4856 4654
TYTUŁEM: Opłata za dyplom – studia niestacjonarne
lub
TYTUŁEM: Opłata za elektroniczną legitymację studencką – studia niestacjonarne