Studia podyplomowe i kursy dokształcające
prowadzone na Wydziale EAIiIB

STUDIA PODYPLOMOWE

Inżynieria oprogramowania

Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-Informatyków

Programowanie aplikacji webowych

Zarządzanie projektami informatycznymi

Efektywne użytkowanie energii elektrycznej

Internetowe Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ITIK)

Informatyka i zarządzanie – w tym moduł Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

(studia z modułem dla nauczycieli)

Kursy dokształcające

Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy