Rada Programowa Kierunku Inżynieria Biomedyczna została utworzona w dniu 20 grudnia 2012 roku w wyniku porozumienia jednostek prowadzących kształcenie na kierunku „Inżynieria Biomedyczna” w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Do kompetencji Rady należy przygotowywanie, opracowywanie i opiniowanie wszelkich dokumentów związanych z procesem kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna celem przedłożenia pod obrady i zatwierdzenia przez Radę Wydziału EAIiIB.

Pełny tekst porozumienia znajduje się tutaj.