KOLEGIUM WYDZIAŁOWE

Od 1 października 2019 r. Rada Wydziału została przekształcona Kolegium Wydziałowe, które jest opiniodawczo-doradczym gremium dla dziekana, w skład któregowchodzą:

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekani;
 • dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr;
 • dyrektor administracyjny wydziału;
 • przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz studentów i doktorantów,

W posiedzeniach kolegium wydziałowego z głosem doradczym uczestniczą przedstawicielezwiązków zawodowych działających w Uczelni po jednym z każdego związku. Mogą takżeuczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dziekana.

Kolegium wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalnościdydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności kolegium wydziałoweopiniuje:

 • projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • projekt strategii rozwoju wydziału;
 • powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów;
 • wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;
 • wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;
 • zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.
 • 7 listopada 2019
 • 5 grudnia 2019
 • 9 stycznia 2020
 • 6 lutego 2020
 • 5 marca 2020
 • 2 kwietnia 2020
 • 7 maja 2020
 • 4 czerwca 2020
 • 2 lipca 2020
 • 3 września 2020
 • dr hab. inż. Sroka Ryszard, prof.n.  Dziekan Wydziału
 • prof. dr hab. inż. Gajda Janusz  Prodziekan
 • dr inż. Izworski Andrzej    Prodziekan
 • dr inż. Kluza Krzysztof      Prodziekan
 • dr inż. Moskwa Szczepan  Prodziekan
 • dr hab. inż. Stala Robert, prof. uczelni Prodziekan
 • prof. dr hab. inż. Augustyniak Piotr
 • prof. uczelni, prof. dr hab. Zbisław Tabor
 • dr hab. inż. Baranowski Jerzy, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Baszyński Marcin, prof. uczelni
 • dr hab. Bielecki Andrzej, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Bień Andrzej, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Byrski Witold
 • dr hab. inż. Cieśla Antoni, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Deptuch Grzegorz, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Duda Józef, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Duda Krzysztof, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Furgał Jakub
 • prof. dr hab. inż. Galias Zbigniew
 • prof. dr hab. inż. Gorgoń Marek
 • dr hab. inż. Grabowski Piotr, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Gryboś Paweł
 • prof. dr hab. inż. Hanzelka Zbigniew
 • dr hab. Horzyk Adrian, prof. uczelni
 • dr hab. inż.Jaworek-Korjakowska Joanna, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Kańtoch Eliasz, prof. uczelni
 • dr hab. Karatkievich Andrei, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Kasiński Krzysztof, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Kotulski Leszek
 • prof. dr hab. inż. Kowalewski Adam
 • dr hab. inż. Kmon Piotr, prof. uczelni
 • dr hab. Kułakowski Konrad, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Kwiecień Joanna, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Ligęza Antoni
 • dr hab. inż. Maj Piotr, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Miśkowicz Marek, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Mitkowski Wojciech
 • prof. dr hab. inż. Nalepa Grzegorz J.
 • dr hab. inż. Nowak Wiesław, prof. uczelni
 • prof. dr hab. Ogiela Marek
 • dr hab. inż. Oprzędkiewicz Krzysztof, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Penczek Adam, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piłat Adam, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piórkowski Adam, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Rotter Paweł, prof. uczelni
 • dr hab. Sędziwy Adam, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Skalski Andrzej, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Skruch Paweł, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż.  Skulimowski Andrzej
 • dr hab. inż. Szczygieł Robert, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Szmuc Tomasz
 • prof. dr hab. Szpyrka Marcin
 • dr hab. inż. Szymczyk Piotr, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Tadeusiewicz Ryszard
 • dr hab. inż Wąs Jarosław, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Igor Wojnicki, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Zydroń Paweł, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Żołądź Mirosław, prof. uczelni
 • dr inż. Drabek Tomasz
 • dr inż. Dybowski Paweł
 • dr inż. Dziadecki Aleksander
 • dr inż. Gas Piotr
 • dr inż. Gawędzki Wacław
 • dr inż. Grobler -Dębska Katarzyna
 • dr inż. Klempka Ryszard
 • dr inż. Kryjak Tomasz
 • dr inż. Kucharska Edyta
 • dr inż. Marszałek Zbigniew
 • dr hab. inż. Piotr Bania
 • dr hab. inż. Piotr Burnos
 • dr hab. inż. Wojciech Chmiel
 • dr hab. inż. Marek Florkowski
 • Korzeniowska Danuta
 • mgr inż. Krawczyk Krzysztof
 • mgr inż. Litewka Marek
 • mgr inż. Marszałek Zbigniew
 • Bartosik Mateusz
 • Bąk Katarzyna
 • Biel Dawid
 • Błażejczyk Bartosz
 • Chojnowska Barbara
 • Cholewa Jakub
 • Galin Valentyn
 • Kapłon Paulina
 • mgr inż. Heryan Katarzyna
 • Kawalec Agata
 • Klimek Dominik
 • Pazik Damian
 • Rudzki Michał
 • Sosin Małgorzata
 • Tomasik Maria
 • Wiater Mateusz
 • Włodarczyk Magdalena
 • Wołowiec Aleksandra
 • Stan na dzień 11.03.2020 r.

Kadencja 2016-2020

 1. dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. n.  Dziekan Wydziału
 2. prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń
 3. prof. dr hab. Marcin Szpyrka
 4. dr inż. Tomasz Kryjak
 5. mgr inż. Zbigniew Marszałek
 6. Damian Pazik  przedstawiciel studentów