Elektrotechnika, studia I i II stopnia; kierunek o profilu ogólnoakademicki – ocena wyróżniająca nadana przez Prezydium PKA uchwałą nr 732/2014 z dnia 21 listopada 2013.
Następna akredytacja w roku akademickim 2021/2022.

Certyfikat PKA Elektrotechnika

Automatyka i robotyka, studia I i II stopnia; kierunek o profilu ogólnoakademicki – ocena wyróżniająca nadana przez Prezydium PKA uchwałą nr 189/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.
Następna akredytacja w roku akademickim 2021/2022.

Certyfikat PKA Automatyka i Robotyka

Akredytacja odbyła się na wiosnę 2023, czekamy na oficjalne informacje.