Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam pismo Pana Prorektora ds. Studenckich w sprawie stypendiów Fundacji im. H.T. Zielińskich.

Uprzejmie proszę o przekazanie do wiadomości studentów informacji o rekrutacji wniosków do kolejnej edycji tego stypendium.

Stypendium Fundacji może otrzymać student studiów I lub II stopnia, który ukończył co najmniej 5 semestr studiów, chyba, że posiada wydany przez SJO AGH certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2. Wnioski mogą składać osoby, które z dotychczas odbytych semestrów studiów uzyskały średnią ocen nie niższą, niż 4.5. Stypendium jest przyznawane w oparciu o wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe w ramach Uczelni i poza nią oraz działalność społeczną i charytatywną. Może zostać wzięta pod uwagę również sytuacja materialna studenta.

Wnioski zgodnie z przesłanym załącznikiem, należy składać w Dziale Spraw Studenckich (pokój 112a, budynek C-7) do dnia 24 maja br.

W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Panią Urszulą Kozaczuk:

Tel. +48 12 617 33 62 [1]
email: kozaczuk@agh.edu.pl

Załącznik 1 – pismo Pana Prorektora ds. Studenckich – pobierz plik .pdf

Załącznik 2 – wniosek o stypendium – pobierz plik .doc