W załączeniu formularz aplikacyjny ze szczegółowymi informacjami.

 

Rozstrzygnięto konkurs o przyznanie stypendium naukowego dla studenta finansowanego w ramach projektu NCN OPUS – umowa nr UMO-2018/31/B/ST7/03874.

W wyniku oceny nadesłanych wniosków, Komisja konkursowa rekomenduje przyznanie ww. stypendium na czas określony dla:

inż. Filip Hallo – student

Szczegóły dostępne w Sekretariacie Katedry Metrologii i Elektroniki.