Fundacja ABB Jürgena Dormanna – stypendia dla wybitnych studentów

Fundacja ABB Jürgena Dormanna wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą organizują kolejną edycję naboru Stypendystów. W tym roku, już po raz piętnasty, w drodze konkursu wyłonionych zostanie trzech studentów pierwszego roku, wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią rozwijania swoich umiejętności w gronie profesjonalistów.

Oferta stypendialna jest skierowana do studentów trzech wydziałów AGH, w tym również studentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Co daje stypendium ABB JDF?

 • 15 880 zł rocznie
 • Opiekę Mentora
 • Możliwość odbycia stażu w ABB w Krakowie
 • Uczestnictwo w Programie Global English i łatwiejszy start po studiach

Warunki uzyskania stypendium:

 • Średnia ocen powyżej 4,0 po pierwszym semestrze
 • Przychód na członka rodziny nie przekraczający 2.200 zł miesięcznie
 • Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, uczestnictwo w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz świadectwo maturalne z wysoką średnią będą dodatkowym atutem.

APLIKUJ JUŻ DZIŚ!

Komplet niżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych (dostępne do pobrania w wersji elektronicznej), należy złożyć drogą mailową na adres foszczka@agh.edu.pl w okresie od 14 do 31 marca 2022 roku, w temacie wpisując „Fundacja ABB JDF” i własne nazwisko:

 • wniosek o przyznanie Stypendium ABB JDF w roku akademickim 2021/2022;
 • wypełniony w języku angielskim dokument Application_Package_3.0.docx;
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu na członka rodziny;
 • oświadczenie o średniej ocen;
 • wypełnione pozostałe dokumenty w języku polskim;
 • jedna fotografia paszportowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Socjalnej Dziekanatu – budynek B1, p. 26, Pani mgr inż. Jadwiga Toporkiewicz (foszczka@agh.edu.pl, tel. 12 617 4170) lub u Pełnomocnika Dziekana Wydziału EAIiIB ds. Stypendium ABB Jürgena Dormanna, Pana dr. hab. inż. Pawła Zydronia (pzydron@agh.edu.pl).

Przed okresem składania dokumentów planowane jest spotkanie z przedstawicielami Fundacji ABB dla studentów zainteresowanych złożeniem aplikacji. Informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie podana na stronie internetowej Wydziału.

Załączniki:

Załącznik 1 –  pobierz plik .docx

Załącznik 2 –  pobierz plik .docx

Wniosek ABB JDF –  pobierz plik .docx

Kwestionariusz osobowy –  pobierz plik .docx

Klauzula informacyjna RODO – pobierz plik .docx

Application Package 3.0 – pobierz plik .docx

JDF ulotka – pobierz plik .pdf