Do priorytetowych kierunków badawczych podejmowanych w ramach dyscypliny inżynieria biomedyczna w AGH należą:

• Modelowanie biologicznych systemów podejmowania decyzji,
• Projektowanie, budowa i oprogramowanie elektronicznych urządzeń medycznych,
• Projektowanie nowoczesnych algorytmów interpretacji sygnałów i obrazów medycznych,
• Badania w zakresie systemów wspomagania osób w miejscu zamieszkania,
• Badania postrzegania wzrokowego i projektowanie systemów technicznych wykorzystujących informację okoruchową,
• Rozwój systemów sensorycznych umożliwiających reprezentację emocji w systemach cyfrowych,
• Przetwarzanie, analiza, rozpoznawanie i automatyczne rozumienie obrazów medycznych,
• Sieci neuronowe jako narzędzie do rozwiązywania problemów i modelowania systemów,
• Analiza mowy patologicznej i jej wykorzystanie w diagnostyce i optymalizacji terapii.
Inżynieria biomedyczna jest dyscypliną naukową, która integruje nauki techniczne z naukami fizycznymi, medycznymi i biologicznymi.

Przewodniczący dyscypliny:
prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak august@agh.edu.pl 

Sekretariat dyscypliny:
mgr Dorota Maciejowska
E-mail: rada_ib@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-37-91
Bud. B-1, pok. 1