RADA DYSCYPLINY INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak august@agh.edu.pl – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła – zastępca przewodniczącego
dr hab. Adrian Horzyk, prof. nadzw.
dr hab. inż. Andrzej Skalski
dr hab. inż. Adam Piórkowski
dr inż. Andrzej Izworski
dr inż. Daria Hemmerling
dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Andrzej Młyniec
dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych
dr hab. inż. Aneta Zima
mgr inż. Katarzyna Heryan