RADA DYSCYPLINY INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

14 stycznia 2021r.

11 lutego 2021r.

11 marca 2021r.

8 kwietnia 2021r.

13 maja 2021r.

10 czerwca 2021r.

8 lipca 2021r.

9 września 2021r.

14 października 2021r.

4 listopada 2021r.

9 grudnia 2021r.

prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak august@agh.edu.pl – przewodniczący

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Zbisław Tabor

dr hab. Adrian Horzyk, prof. AGH

dr hab. inż. Eliasz Kańtoch, prof. AGH

dr hab. inż. Adam Piórkowski, prof. AGH

dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH

dr hab. inż. Piotr Szymczyk, prof. AGH

dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

dr hab. inż. Aneta Zima, prof. AGH

dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz, prof. AGH

dr hab. inż. Andrzej Młyniec, prof. AGH

dr hab. Marzena Bielecka, prof. AGH

dr inż. Andrzej Izworski

dr inż. Krzysztof Rzecki

mgr inż. Dagmara Stasiowska