Michał Badura i Dawid Kopeć studenci IIIgo roku kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału EAIiIB zajęli 4te miejsce w ogólnopolskich zawodach SkillsPoland w konkurencji Integracja Robotów Przemysłowych (ang. Robot System Integration (RSI)). Różnica ich wyniku wynosiła 26.3% względem 1go miejsca i 10.5% względem 3go. Impreza Skills Poland 2022 miała miejsce w Gdańsku w dniach 22-25 listopada br. Obejmowała ona szereg konkurencji w których zawodnicy z różnych szkół i uczelni rywalizowali między sobą (mp. fryzjer, kucharz, stolarz, elektryk, spawacz, przemysł 4.0).

Każda z drużyn miała do dyspozycji robota przemysłowego firmy FANUC oraz elementy pomiarowe i wykonawcze automatyki. Każdego dnia otrzymywali nowe zadania do wykonania, które realizowali w zespole dwuosobowym. Nie tylko liczy się znajomość zagadnień z automatyki i robotyki, ale również umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów. Na zakończenie każdego dnia prace zawodników były oceniane przez dwa zespoły ekspertów wśród których był również reprezentant firmy FANUC. Celem zawodów było wyłonienie drużyny, która będzie reprezentować Naszą Ojczyznę na zawodach Euro Skills 2023.

Drużyna pod opieką Adama Piłata została przygotowana do zawodów w ciągu ostatnich 2 miesięcy poprzez realizację różnych zadań z wykorzystaniem robota FANUC, chwytaka elektromagnetycznego, systemu wizyjnego, rycin dedykowanych trajektorii.

Inżynier integracji robotów przemysłowych powinien znać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie robotyki, produkcji i systemów sterowania, wiedzieć jak zapewnić rozwiązania techniczne w celu włączenia robotów do procesów produkcyjnych. Powinien mieć znajomość integracji różnych komponentów automatyki, wykonać dokumentację projektową, opracować interfejs człowiek-maszyna (ang. HMI) oraz opracować cyfrowego bliźniaka (ang. Digital-Twin). Pracownia robotyki Katedry Automatyki i Robotyki wydziału EAiIB zmierza w kierunku kształcenia inżynierów dla Przemysłu 5.0.