Zasady dyplomowania w trybie zdalnym on-line.

Zgodnie z Decyzją nr 8/2020 Dziekana Wydziału ElAIiIB AGH z dnia 19 maja 2020, ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni jest możliwe przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Zasady dyplomowania w trybie zdalnym on-line (pobierz PDF).

Załącznik nr 1: Oświadczenie studenta (pobierz DOC).

Załącznik nr 2: Wytyczne i rekomendacje Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania covid-19 (pobierz PDF).