Zasady dyplomowania w trybie zdalnym on-line.

Zgodnie z Decyzją nr 17/2020 Dziekana Wydziału ElAIiIB AGH z dnia 9 grudnia 2020 r., ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni jest możliwe przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Zasady dyplomowania w trybie zdalnym on-line (pobierz PDF).

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 17 ( pobierz DOC )

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 17 ( pobierz DOC )