Zapraszamy na najbliższe seminarium naukowe Sekcji IEEE DEIS ( Dielectrics and Electrical Insulation) Chapter Poland na którym w środę 19 Października 2022 r. o godz. 13:30 Pan dr inż. Wojciech Sikorski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Elektroenergetyki.

wygłosi referat nt:
Lokalizacja i monitoring on-line wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych

streszczenie:
W referacie poruszone zostały zagadnienia związane z monitoringiem on-line wyładowań niezupełnych oraz technikami lokalizacji ich źródeł w transformatorach energetycznych. Referat w pierwszej części prezentuje metody detekcji WNZ przystosowane do pracy w trybie monitoringu ciągłego (emisja akustyczna, metody elektromagnetyczne HF/VHF/UHF), warstwę sprzętową i programową systemu monitoringu oraz nowoczesne konstrukcje sensorów WNZ. Dodatkowo przedstawione zostały doświadczenia eksploatacyjne związane z wdrażaniem i użytkowaniem systemów monitoringu wyładowań niezupełnych na krajowych transformatorach energetycznych. Druga część referatu koncentruje się na problematyce skutecznej lokalizacji defektów układu izolacyjnego stanowiących źródło wyładowań. W tej części dokonano przeglądu tradycyjnych (metoda osłuchowa i trilateracyjna) oraz aktualnie rozwijanych, innowacyjnych technik pomiarowych, takich jak elektromagnetyczna i akustyczna metoda „odwróconego czasu” czy metody estymacji kierunku nadejścia sygnału. Na zakończenie referatu omówiono przykłady praktycznego zastosowania tych metod do lokalizowania WNZ, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych.

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania [link] Identyfikator spotkania:
370 134 929 948
Kod dostępu: YkzaBP

zachęcam również do przekazania powyższej informacji o seminarium, wszystkim zainteresowanym Państwa współpracownikom.

Przypominamy o naszej stronie z zamieszczonymi materiałami z seminariów DEIS – https://site.ieee.org/poland-deis/pl/materialy/