2 lutego 2024 r. Akademia Górniczo-Hutnicza będzie gościć uczniów, reprezentujących szkoły średnie z całej Polski – uczestników centralnego etapu rozgrywek Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE).

Akademia Górniczo-Hutnicza jest organizatorem OOWEE będącej największą i najstarszą tego typu olimpiadą dotyczącą nauk związanych z elektrotechniką, informatyką, elektroniką, telekomunikacją, mechatroniką oraz a automatyką. Olimpiada jest organizowana rokrocznie, a w tym roku będzie to już jej XLVII edycja. Wartym podkreślenia jest fakt, że organizowana przez nas Olimpiada jest ewenementem w skali kraju, m.in. ze względu na:
– ogólnokrajowy zasięg Olimpiady (aktywizuje kilkadziesiąt szkół średnich),
– jako nieliczna wśród olimpiad składa się z części pisemnej oraz części praktycznej,
– liczbę uczestników biorących udział w Olimpiadzie (do etapu pisemnego na AGH przystępuje rok rocznie kilka set uczniów),
– realną współpracę środowiska naukowego z kadrą szkół średnich (etap praktyczny realizowany jest przez AGH wespół z wybraną szkołą średnią).

Rywalizacja jest podzielona na kilka etapów: eliminacje szkolne, centralny etap pisemny oraz etap finałowy, który z kolei jest podzielony na część praktyczną i ustną. Etap krakowski obejmuje część pisemną przygotowaną przez kadrę naukową AGH. W ciągu 120 minut uczestnicy zmierzą się z zadaniami testowymi. W tym etapie zostanie wyłonionych 16 najlepszych olimpijczyków z danej kategorii, którzy w dalszej kolejności będą rywalizować w częściach praktycznej i ustnej.
Tradycją olimpiady jest przeprowadzanie etapu finałowego w wybranej przez Komitet Główny OOWEE szkole średniej, który w tym roku odbędzie się w dniach 22 – 23 marca w trzech szkołach: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji.

Więcej informacji na stronie
https://oowee.agh.edu.pl/