Rozprawa doktorska Pana dr inż. Tomasza Karpiela pt.” Optymalizacja zabezpieczeń stosowanych w systemie sterowania maszyny wyciągowej współpracującej z agregatem hydraulicznym układu hamulcowego” została wyróżniona w 48 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Przewód doktorski prowadzony był na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, promotorem pracy był profesor dr hab. inż. Stanisław Piróg, a promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Siostrzonek. Pan dr inż. Tomasz Karpiel jest pracownikiem Zakładu Górniczego Sobieski, Tauron Wydobycie S.A., a jego praca doktorska miała na celu poprawę bezpieczeństwa systemu transportu pionowego w kopalni podziemnej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Warszawie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 15 grudnia 2022 roku. Pan dr inż. Tomasz Karpiel odebrał wyróżnienie z rąk Pani Minister Marleny Maląg.

Serdecznie gratulujemy!