Zgodnie z Regulaminem Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w AGH (kadencja 2019-2022 r.), uchwalonym przez organizacje związkowe naszej uczelni w oparciu o ustawę z dn. 24.03.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35/83 poz. 63) związki zawodowe zobli-gowane są do zorganizowania wyborów społecznych inspektorów pracy.
Grupowego społecznego inspektora pracy wybiera ogólne zebranie pracowników danej jednostki (pkt. 4 Regulaminu).
W związku z powyższym zapraszam na zebranie wyborcze wszystkich pracowników
Katedry:

Automatyki i Robotyki
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
które odbędzie się w czwartek 10.11.2022 r.
o godz. 12:00 ZDALNIE na platformie MS TEAMS

Metrologii i Elektroniki
15.11.2022r. (wtorek) o godzinie 11:15, sala 202, II piętro, B-1

Informatyki Stosowanej
15 listopada we wtorek o 9.00, w sali 429, C-2

Elektrotechniki i Elektroenergetyki
i Biurze Administracyjnym Dziekana
które odbędzie się w czwartek 17.11.2022 r.
o godz. 8:30 ZDALNIE na platformie MS TEAMS

Energoelektroniki i Automatyki, Systemów Przetwarzania Energii
16 listopada br. środa o godz. 11:30, sala H-24, bud. B-1.