Studenci trzeciego semestru II stopnia kierunku elektrotechniki, specjalności „Energoelektronika i Napęd Elektryczny” uczestniczyli w wspólnych zajęciach realizowanych przez firmy ABB oraz OPAL-RT. Celemzajęć było zapoznaniestudentów AGH z możliwościami użycia układów FPGA oraz symulatorów czasu rzeczywistego w projektach systemów energoelektronicznych. Dzięki serii ćwiczeń studenci poznali właściwości nowoczesnych symulatorów czasu rzeczywistego.

Zajęcia były prowadzone ze strony ABB przez Pana Piotra Marsa, zestrony AGH prodziekana Marcin Baszyńskiego oraz nadzorowane ze strony firmy OPAL-RT przez Panią Paulinę Uryasz.