Warsztaty z firmą Qualtrics

Współpraca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału EAIiIB i firmy Qualtrics przyczyniła się do powstania dwu dniowej, darmowej serii warsztatów. Głównym celem wydarzenia jest możliwość nauki nowych umiejętności z zakresu IT. React Native to platforma umożliwiająca programistom tworzenie nowych aplikacji mobilnych dla różnych platform przy użyciu tego samego kodu w języku JavaScript. Natomiast Git jest to rozproszony system kontroli wersji działający lokalnie na danym urządzeniu, który pozwala na nanoszenie zmian w kodzie przy jednoczesnym zachowaniu niezależnej, działającej wersji. Znajomość obu zagadnień jest znacząca na obecnym rynku pracy.

Należy dodać, że warsztaty zostaną zorganizowane z zachowaniem wszystkich wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących działań przeciwepidemicznych.