Miło nam poinformować, że zespół z naszego wydziału – dr inż. Marek Wodziński oraz inż. Artur Jurgas, razem z zespołem badawczym MedGIFT z Szwajcarii zajęli czołowe miejsca w aż dwóch konkursach organizowanych w ramach konferencji MICCAI 2022 w Singapurze – jednej z najbardziej prestiżowych konferencji na świecie dotyczącej przetwarzania i analizy obrazów medycznych.

Badacze wzięli udział w konkursie BraTS-Reg dotyczącym automatycznego dopasowania multimodalnych obrazów rezonansu magnetycznego pozyskanych przed oraz po resekcji nowotworu mózgu. Co więcej, zespół wziął również udział w konkursie ACROBAT, którego celem było zaproponowanie w pełni automatycznej metody fuzji obrazów histopatologicznych tkanek piersi wybarwianych różnymi czynnikami barwiącymi.

W konkursie BraTS-Reg algorytm opracowany przez zespół znalazł się na podium trzech najbardziej dokładnych metod, które okazały się statystycznie identyczne, a w konkursie ACROBAT zdobył trzecie miejsce wśród wszystkich metod oraz drugie wśród metod niekomercyjnych. Rozwiązane problemy mają istotne znaczenie dla wsparcia diagnostyki chorób nowotworowych.

Gratulujemy!