Dla przypomnienia:
zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH wnioski o stypendium Ministra należy składać w sekcji socjalnej ( B1 pok. 26 ) do 4.10.2022r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie:

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/