Studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunku Elektrotechnika starać się mogą o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-arcelormittal/

Wnioski wraz  z wymaganymi dokumentami należy składać w godzinach urzędowania sekcji socjalnej B1 pok. 26 do 27.10.2023 (tj. piątek)