Informujemy, że w ramach współpracy AGH – HES-SO, do 31 stycznia trwa nabór na staże naukowe w grupie badawczej MedGIFT w Szwajcarii. W ramach oferty stażowej dostępne są dwa stanowiska dla studentów/doktorantów. Staż obejmuje badania naukowe nad algorytmami uczenia głębokiego w automatycznym przetwarzaniu i analizie obrazów medycznych. Staż dedykowany jest przede wszystkim osobom zainteresowanym dalszą karierą naukową.

Forma aplikacji:
– przesłanie wymaganych dokumentów na adres: wodzinski@agh.edu.pl do 31.01.2024, godzina 15:00

Wymagania:
– jest studentem/doktorantem AGH,
– posiada praktyczne umiejętności prototypowania algorytmów w języku Python,
– posiada podstawową wiedzę dotyczącą przetwarzania i analizy obrazów, uczenia głębokiego, metod numerycznych, oraz statystyki,
– posiada biegłą znajomość języka angielskiego,
– wykazuje zainteresowanie pracą naukową,

Warunki:
– wynagrodzenie – stypendium + dodatkowe wynagrodzenie (ok. 1150 CHF/msc),
– miejsce pracy: Swiss Digital Center (HES-SO Valais-Wallis, MedGIFT), Sierre, Szwajcaria,
– data rozpoczęcia stażu: czerwiec/lipiec 2024,
– czas trwania: 3 miesiące,

Wymagane dokumenty:
– CV z opisem zainteresowań naukowych i danymi kontaktowymi,

Konkurs ma charakter otwarty. Bardziej szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych dostępne są u koordynatora współpracy.
Koordynator współpracy: dr inż. Marek Wodziński (wodzinski@agh.edu.pl)