Serdecznie zapraszamy na majowe seminarium naukowe Sekcji IEEE DEIS (Dielectrics and Electrical Insulation) Chapter Poland na którym w dniu 08.V.2024 r. o godz. 13:30 Pan Profesor Karol Aniserowicz z Politechniki Białostockiej, Wydział Elektryczny, Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej, wygłosi referat pt.:

Znaczenie spełnienia warunku quasi-stacjonarności w badaniach wielkości impulsowych

Streszczenie: Referat dotyczy spełniania warunku quasi-stacjonarności (lub quasi-statyczności) w badaniach wielkości impulsowych. Niejednokrotnie można odnieść wrażenie, że w wielu publikacjach, szczególnie konferencyjnych, wykorzystywane są wyniki pomiarów lub obliczeń wielkości, które powszechnie uważane są za bardzo dobrze znane, bezdyskusyjnie zdefiniowane, a więc niegodne głębszej refleksji. Tymczasem, dla uniknięcia poważnych błędów często trzeba rozważyć odpowiedź na pozornie prowokacyjne pytanie: czy na pewno wiemy, co to jest napięcie, prąd, impedancja? Omówione zostaną warunki stosowalności definicji napięcia, prądu i immitancji. Podane zostaną przykłady z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, w tym narażenia piorunowego, w których podstawowe wielkości obwodów elektrycznych nie są jednoznacznie określone.