Szanowni Państwo,
przesyłam informacje o organizowanych wydarzeniach /seminariach przez Oddział Krakowski SEP przy współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Zapisy telefoniczne lub emailowe. Zapraszam do udziału w wydarzeniach.

Magdalena Czyhak

Tel.: 12 422 58 04 w. 1
biuro@sep.krakow.pl


    16 listopada  br.(czwartek) od godz. 16.00 na Sali A w Budynku NOT odbędzie się Seminarium Koła SEP nr 13 „Przygotowania do nowelizacji normy N-SEP-E-001″.


Na stronie PTPiREE w lokalizacji „Ochrona przed porażeniem” zostały opublikowane – wypracowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE – dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia (SN/nn, SN/SN i SN) oraz w liniach nn w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji. W ramach między innymi uznanych reguł wiedzy technicznej wprowadzono nowe wartości napięć dotykowych rażeniowych UTp, napięć zakłóceniowych UF czy współczynników redukcyjnych dla linii kablowych SN, doprecyzowano definicję obszarów częstego przebywania ludzi, wprowadzono kryterium 2xIN dla impedancji pętli zwarcia w sieciach nn oraz definicję obszarów częstego przebywania ludzi. Kluczowym jest też zdefiniowanie obszarów Zespolonej Instalacji Uziemiającej z jednoznacznie określonym algorytmem kwalifikowania stacji SN oraz sieci nn do tych obszarów.

Stąd też omówione będą dodatkowe komentarze i przykłady pozwalające zinterpretować i opisać podejście w przypadkach szczególnych w zakresie ochrony przed porażeniem w sieciach niskiego napięcia w układzie TN-C.

Zaprezentowane będą zarówno wymagania normy N-SEP-E-001 jak i opisane zostaną przypadki szczególne do zastosowania w praktyce.

Dokumenty Zasad ochrony przed porażeniem są wstępem do nowelizacji normy N-SEP-E-0001 między innymi w zakresie kryterium RB≤RE50/Uo-50; układów uziomowych nadmiarowych, definicji końca obwodu i innych.

    17 listopada br. (piątek) od godz. 18-tej na Barce w Krakowie odbędą się Dyskusje Techniczne „Gotowi do zmian! Zwinna robotyzacja i automatyzacja w nowoczesnych fabrykach”, prelegentem będzie Pan Adam Pajda Dyrektor ASTOR Kraków.

Zapisy pod linkiem: https://forms.office.com/e/k7bqJbFW5y

    23 listopada  br.(czwartek) od godz. 16.00 na Sali A w Budynku NOT odbędzie się Seminarium Koła SEP nr 13 „Projektowanie i protokołowanie skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN-C”.

Sieć elektroenergetyczna nn podlega ciągłemu procesowi rozwoju i modernizacji co wpływa na układ normalny pracy tej sieci oraz konieczność sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem.

Celem seminarium jest przedstawienie w praktyce podejścia projektowego do definiowania na konkretnym układzie pracy sieci nn lokalizacji układów uziomowych i wartości kryterialnych rezystancji uziemienia.
Omawiane będą przypadki szczególne związane z definicją końca obwodu czy odgałęzienia do 200 m, RBK w kontekście ciągłości przewodu PEN oraz wspólnych układów uziomowych wielu obwodów sieci nn.

Omówione będę wymagania kryterialne ochrony przed porażeniem w poszczególnych punktach sieci nn z uzasadnieniem merytorycznym ich występowania i definiowania.

Sieć elektroenergetyczna podlega cyklicznym sprawdzeniom pod kątem skuteczności ochrony przed porażeniem.

Wyniki pomiarów powinny być zaprotokołowane a na podstawie między innymi danych pomiarowych dokonuje się oceny skuteczności ochrony.

Istotną rolę w interpretacji wyników pomiarów odgrywa konfiguracja instalacji uziemiającej, parametry techniczne pracy sieci (w szczególności wartości prądów doziemnych oraz czasów trwania zwarcia) oraz sprawdzenie dotrzymania poszczególnych kryteriów akceptacji.

    30 listopada br.(czwartek) od godz. 16.30 na Sali A w Budynku NOT odbędzie się Seminarium Koła SEP nr 4 „Obowiązki formalno- prawne, ciążące na producentach rozdzielnic nn (wymagania dyrektyw i rozporządzeń UE, specyfikacje wymagań technicznych w normach, ocena zgodności, zasada domniemania zgodności, procedury weryfikacyjne wg PN 61439) – prelegentem będzie Pan Andrzej Solski.

    7 grudnia br.(czwartek) od godz. 10.00 na Sali A w Budynku NOT odbędzie się Seminarium Koła SEP nr 4 i firmy DEHN „Ochrona odgromowa nie musi szpecić budynku”.

Jest to seminarium dla projektantów, wykonawców oraz architektów i budowlańców. Omawiane tematy:

1) dlaczego warto myśleć o ochronie odgromowej na etapie projektu budynku?

2) wykorzystanie elementów konstrukcyjnych jako naturalnych elementów piorunochronu

3) uziom fundamentowy – i część problemów z głowy

4) dobro osprzętu – kolory, zwody na dachu, prowadzenie przewodów a ocieplenie budynku.