W związku z rozstrzygnięciem konkursu dla młodych naukowców w ramach grantów dziekańskich finansowanych z subwencji badawczej informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania w 2024 r.

Listy osób zostały przekazane do Sekretariatów Katedr.