Na stronie Centrum Organizacji Kształcenia
https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/innowacyjne/ zostały ujęte:
– informacje o Bloku Innowacyjnym,
– krótki opis każdego przedmiotu przygotowany przez koordynatorów
przedmiotów,
– odnośnik do Sylabusa AGH opisującego wszystkie przedmioty z bloku,
– zasady zapisów,
– termin rejestracji (od 26.09.2023 r. do 29.09.2023 r.),
oraz inne niezbędne informacje.