Informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu NCN OPUS LAP Vibronav  pt. „Nawigacja urządzeń medycznych w oparciu o sygnały wibroakustyczne”, realizowanego przez Wydział.

Typ konkursu: Opus
Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Nazwa stanowiska: student/doktorant stypendysta
liczba stanowisk: 3
Termin składania ofert: 23-03-2023 r, do godz. 12:00
Forma składania ofert: e-mail heryan@agh.edu.pl

Aplikacje można również składać osobiście w: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Pawilon C-3, pokój 205; 30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30

1.    Wymagania na stanowisko 1:
Magister lub doktorant inżynierii biomedycznej, elektroniki (lub pokrewnej), doświadczony w elektronice, w szczególności w projektowaniu i rozwoju sensorów, systemach kontrolno-pomiarowych. Umiejętność projektowania płytek PCB.  Doświadczenie w projektowaniu analogowych i cyfrowych układów przetwarzania sygnałów w zastosowaniach biomedycznych. Znajomość Matlab, Python, C/C++, KiCAD.

Opis zadań:
–    Zaprojektowanie i wykonanie sensoryki do akwizycji sygnału wibroakustycznego pochodzącego z końca igły,
–    zaprojektowanie i wykonanie laboratoryjnego stanowiska pomiarowego,
–    każdorazowe przygotowanie środowiska pomiarowego,
–    udział w innych zadaniach związanych z aktualnym stanem projektu.
2.    Wymagania na stanowisko 2:
–    Student lub doktorant na kierunkach inżynieria biomedyczna, informatyka (lub pokrewny), biegła znajomość programów Matlab/python/C++. Doświadczenie w przetwarzaniu sygnałów/obrazów medycznych. Doświadczenie w ML/DL w zastosowaniach biomedycznych.

Opis zadań:
–    – projektowaniu i implementacja algorytmów ML/DL z naciskiem na przetwarzanie sygnałów akustycznych,
–    – analiza obrazów medycznych,
–    – projektowanie modeli AI,
–    – udział w innych zadaniach związanych z aktualnym stanem projektu.

3.    Wymagania na stanowisko 3:
–    student lub doktorant w dziedzinie inżynierii biomedycznej lub materiałoznawstwa (lub pokrewnych),
–    podstawowa wiedza z zakresu (bio)materiałów,
–    podstawowa wiedza z zakresu organizacji plac laboratoryjnych i prowadzenia eksperymentów.

Opis zadań:
– udział w przygotowaniu fantomów,
– wykonanie fantomów,
– pomoc w akwizycji danych fantomowych,
– pomoc we wstępnej analizie danych,
– udział w innych zadaniach związanych z aktualnym stanem projektu.

Warunki zatrudnienia:
wynagrodzenie – stypendium naukowe na czas trwania projektu
miejsce pracy – AGH, Wydział EAIiIB, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
data rozpoczęcia pracy: 01.04.2023 r.
czas trwania umowy: 12 miesięcy

Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny,
– CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego,
– lista publikacji,
– dane kontaktowe.

Informacje dodatkowe: Konkurs ma charakter otwarty. Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach I etapu rekrutacji oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu:
Mgr inż. Katarzyna Heryan: AGH, Wydział EAIiIB
e-mail: heryan@agh.edu.pl