W dniu 19 stycznia 2024 roku na Politechnice Wrocławskiej nastąpiło wręczenie Nagród im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, przyznanych w XXXIII konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii i techniki wysokich napięć, przygotowaną w roku akademickim 2022/2023. Konkurs ten jest organizowany corocznie przez Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Miło nam poinformować, że decyzją jury konkursu wyróżnienie otrzymała praca dyplomowa absolwenta Wydziału EAIiIB, Pana mgr. inż. Karola Bednarza pt. „Modelowanie, pomiary oraz programowanie układów memrystorowych”. Praca była przygotowana pod opieką naukową dr. inż. Bartłomieja Gardy (Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki), a część kosztów związanych z jej realizacją została pokryta z Grantu Rektora nr 26/GRANT/2023, dla projektu naukowego zrealizowanego w Studenckim Kole Naukowym Elektroenergetyków PIORUN w roku 2023.

Wybrane rezultaty pracy zostały przedstawione przez Dyplomanta i jego Opiekuna w artykule naukowym pt. „Comprehensive Study of SDC Memristors for Resistive RAM Applications” opublikowanym w styczniu 2024 w czasopiśmie Energies (https://doi.org/10.3390/en17020467).

Panu mgr. inż. Karolowi Bednarzowi oraz jego Opiekunowi, dr. inż. Bartłomiejowi Gardzie, składamy gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych!