Zestawienie pokazów i wykładów Wydziału EAIiIB na „Noc naukowców 2022”.

  1. Tematyka: Laboratorium systemów mechatronicznych

Miejsce: paw . B1, sala 317 lub 301
Opis: Systemy mechatroniczne to połączenie elementów mechanicznych, elektronicznych oraz algorytmicznych. Przykładami taki systemów są np. układ magnetycznej lewitacji, model helikoptera, czy też zrobotyzowane systemy pomiarowe. Z wykorzystaniem takich systemów można w atrakcyjny i efektywny sposób uczyć zagadnień związanych z budową algorytmów sterowania, budową i projektowaniem systemów sterowania, czy też diagnostyką.

  1. Tematyka: Laboratorium Automatyki Budynkowej AutBudNet AGH (Gdzie jest inteligencja w … inteligentnym domu?)

Miejsce: paw. C-1, pok.  509-510
Opis: Prezentacja modułów zdalnego i głosowego sterowania oświetleniem i odbiorniki w domu – Alexa, mikrokontrolery w układach automatyki domowej i budynkowej, Arduino – mogę programować i sterować, pokaz wybranych funkcji systemów BMS.

  1. Tematyka: Drony i samochody autonomiczne w Laboratorium Systemów Wizyjnych.

Miejsce: paw. C2, sala 429
Opis: Drony (bezzałogowe statki powietrzne) i samochody autonomiczne to dwa bardzo dynamicznie rozwijające się obszary zaawansowanej robotyki. W ramach pokazów przedstawimy nasze prace w tej tematyce. Chętnie opowiemy o stosowanych technologiach (systemach wizyjnych, sztucznej inteligencji) i podyskutujemy o ich wpływie na nasze życie codzienne.

Wykład 1. (godzina 18:00 i 20:00), czas trwania około 45 min.
Temat: Bezzałogowe statki powietrzne – od balonów do eksploracji  Marsa.
Opis: Bezzałogowe statki powietrzne (popularnie zwane dronami) to dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach technologia. Często słyszymy o użyciu tego typu jednostek w akcjach ratowniczych, w poszukiwaniach osób zaginionych, do dostawy ładunków, czy też w zastosowaniach wojskowych. W trakcie wykładu przedstawiony zostanie rozwój dronów – zarówno wojskowych, jak i cywilnych, a także ich współczesne zastosowania i dalsze kierunki rozwoju.
Wykład 2. (godzina 19:00 i 21:00), czas trwania około 45 min.
Temat: Kamery zdarzeniowe – nowy rodzaj czujników wizyjnych.
Opis: Kamery zdarzeniowe (dynamiczne czujniki wizyjne, czujniki neuromorficzne) to zyskujący popularność rodzaj czujników wizyjnych. W odróżnieniu od “tradycyjnych” kamer, charakteryzują się one możliwością rejestracji z wysoką częstotliwością i w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Są zatem atrakcyjnym rozwiązaniem dla pojazdów autonomicznych (samochodów/dronów). W
trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje o tego typu kamerach oraz przykładowe zastosowania. Zademonstrujemy również działanie takiej kamery “na żywo”

  1. Tematyka: Laboratorium Robotyki „Stacjonarnej” oraz Laboratorium Robotów Mobilnych.
    (programowanie i prototypowanie sterowników dla robotów przemysłowych , programowanie i planowanie trajektorii dla robotów mobilnych, pokaz działania robotów)

Miejsce: paw. C-3, parter, sale 1, 2 i 3
Opis: W ramach pokazu zostanie przestawione Laboratorium Robotyki oraz Laboratorium Robotów Mobilnych. W skrócie zostanie omówiony sposób pracy studentów w Laboratorium. W trakcie pokazu zostaną zaprezentowane sposoby programowania robotów przemysłowych z wykorzystaniem ich własnych sterowników jak również prototypowanie sterowników dla robotów przemysłowych „od zera” z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink oraz pakietu dSpace. Zostaną zaprezentowane efekty działania stworzonych programów/projektów na rzeczywistym sprzęcie.

Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach:  18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.

  1. Tematyka: Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Pojazdów Autonomicznych Aptiv AGH, (Technologie pojazdów autonomicznych)

Miejsce: paw. D-2, Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Pojazdów Autonomicznych Aptiv AGH
Opis: Podczas pokazów zostaną zaprezentowane różne systemy wykorzystywane w pojazdach autonomicznych. Dodatkową atrakcję będzie możliwość zobaczenia prototypowego pojazdu wyposażonego w szereg komponentów służących do jazdy autonomicznej.

  1. Tematyka: Lewitacja magnetyczna z wykorzystaniem nadprzewodnika wysokotemperaturowego – wykład połączony z pokazem

Miejsce: paw. B1 sala 121  (sala jednorazowo pomieści  120 uczestników)
Opis: Wykład rozpocznie się od pokazania rysów historycznych kriogeniki i wkładu w tę dziedzinę krakowskich naukowców: Olszewskiego i Wróblewskiego (profesorów UJ). Jako przygotowanie do zasadniczej treści wykładu, zostaną zaprezentowane rekwizyty obrazujące działanie elektryczności. Wykładowca wprowadzi następnie pojęcie nadprzewodnictwa i niskich temperatur a także cieczy kriogenicznych (ciekły azot). Wyjaśnione zostanie w przystępny sposób fizyczne zjawisko doskonałego diamagnetyzmu, które jest podstawą lewitacji magnetycznej. Na rysunkach i na filmie pokazane zostaną rozkłady linii sił pola magnetycznego wokół magnesów umożliwiające lewitację. Pokazane zostaną także ilustracje rzeczywistych pociągów MAGLEV (wykorzystujących lewitację magnetyczną). Kulminacją wykładu będzie pokaz lewitacji magnetycznej dysku nadprzewodnika wysokotemperaturowego, schłodzonego ciekłym azotem. Zademonstrowana będzie także lokomotywa (zabawka) wyposażona w nadprzewodnik, która swobodnie lewituje nad torem magnetycznym. Rezultatem dydaktycznym wygłoszonego wykładu a przede wszystkim demonstracji eksperymentalnej będzie zapoznanie słuchaczy Nocy Naukowców z bardzo spektakularnym zjawiskiem jakim bez wątpienia w fizyce jest zjawisko nadprzewodnictwa. Wszystkie te zjawiska słuchacze będą mogli zaobserwować osobiście, co zdaniem prowadzącego w bardzo dobry sposób uatrakcyjni wykład i podniesie jego walory dydaktyczne.

Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach:  18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00.

  1. Tematyka: Wyładowania elektryczne – elektryzujące obrazy i dźwięki w Laboratorium Wysokich Napięć

Miejsce: paw. HB1B2 sala H113 (Laboratorium Wysokich Napięć)  (sala jednorazowo pomieści  30 uczestników)
Opis: Pokazy wyładowań elektrycznych w Laboratorium Wysokich Napięć będą prezentować różne formy wyładowań elektrycznych w powietrzu: wyładowania iskrowe, powierzchniowe/ślizgowe i łukowe, powstające pod wpływem silnego pola elektrycznego. Na zakończenie pokazów ich uczestnicy będą mogli zobaczyć i posłuchać efektów działania transformatora Tesli, wytwarzającego iskry o długościach dochodzących do kilku metrów. Ze względu na konstrukcję układu sterowania tego transformatora generowane przez niego wyładowania mogą wytwarzać dźwięki, których sekwencje odtwarzają zaprogramowane wcześniej melodie.

Pokazy rozpoczynają się o godzinach:  18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 23:00, 23:45.
Uwaga: Konieczne jest zorganizowanie zapisów na terminy pokazów! W pokazach będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zapisane. Nie jest możliwe zwiększenie liczności grup. Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/1rvJt2CKsdTUpgYV7