Lider XIII – DeepImplant

Informujemy, że do 28 kwietnia trwa rekrutacja do projektu „DeepImplant” realizowanego przez wydział w ramach programu NCBR Lider XIII na stanowisko: „Młodszy inżynier ds. uczenia głębokiego”.
Stanowiska dedykowane są przede wszystkim dla studentów / doktorantów AGH zainteresowanych rozwojem naukowym w kierunku stosowanej sztucznej inteligencji, oraz obejmują udział w badaniach naukowych nad automatyczną rekonstrukcją defektów czaszkowych oraz projektowaniem spersonalizowanych implantów poprzez opracowanie dedykowanych algorytmów uczenia głębokiego.

Forma aplikacji:
– przesłanie wymaganych dokumentów na adres: wodzinski@agh.edu.pl do 28.04.2023, godzina 15:00

Wymagania:
– jest studentem/doktorantem AGH,
– posiada praktyczne umiejętności prototypowania algorytmów w języku Python lub Julia,
– posiada wiedzę dotyczącą przetwarzania i analizy obrazów, uczenia głębokiego, metod numerycznych, oraz statystyki,
– posiada biegłą znajomość języka angielskiego,
– deklaruje dyspozycyjność pracy w projekcie na poziomie 25h / tygodniowo,
– w przypadku studentów: zrealizuje projekt dyplomowy lub pracę dyplomową (język angielski),
– wykazuje zainteresowanie pracą naukową,


Zakres pracy:
– prototypowanie algorytmów uczenia głębokiego,
– uruchamianie eksperymentów na platformie PLGrid,
– przygotowywanie publikacji naukowych (język angielski),
– w przypadku studentów: przygotowanie projektu/pracy dyplomowej (język angielski),

Warunki:
– wynagrodzenie (umowa zlecenie) – 6000 PLN/msc (2x brutto),
– miejsce pracy: praca zdalna (z sporadycznymi spotkaniami na terenie AGH),
– godziny pracy: godziny elastyczne,
– data rozpoczęcia: od 01.06.2023-01.08.2023,
– czas trwania: maksymalnie do 18 miesięcy,

Wymagane dokumenty:
– CV (język angielski) prezentujące umiejętności/osiągnięcia oraz dane kontaktowe,
– list motywacyjny (język angielski) z opisem zainteresowań naukowych,

Konkurs ma charakter otwarty. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych dostępne są u kierownika projektu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Kierownik projektu: dr inż. Marek Wodziński (wodzinski@agh.edu.pl)