Wzorem lat ubiegłych przesyłam informację o konkursie INTERSTUDENT 2024 r.

Więcej informacji:
http://studyinpoland.pl/interstudent/

ANKIETA KONKURSOWA:
plik PDF: https://link.freshmail.mx/c/l5vta4iglj/nargiskgz1
plik WORD: https://link.freshmail.mx/c/5jxxk387tt/nargiskgz1
Wypełnione i podpisane ankiety należy przesyłać na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Regulamin: https://studyinpoland.pl/interstudent/#terms

Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Nominacje można zgłaszać do 8 grudnia 2023 r.