Miło nam poinformować, że pracownik naszego wydziału – dr inż. Marek Wodziński – osiągnął kolejny międzynarodowy sukces!

Podczas udziału w konferencji naukowej MICCAI 2023 odbywającej się w Vancouver w Kanadzie, wziął udział w szeregu wyzwań naukowych dotyczących opracowywania algorytmów uczenia głębokiego w automatycznej analizie obrazów medycznych.

Nasz pracownik wygrał wyzwanie ACROBAT dotyczące automatycznego dopasowania obrazów histopatologicznych tkanek raka piersi pozyskanych z wykorzystaniem różnych czynników barwiących. Co więcej, w ramach konkursu SEG.A zaproponował najbardziej dokładny, z punktu widzenia klinicznego, algorytm segmentacji aorty z wszystkimi jej rozgałęzieniami. To jeszcze nie koniec – dr inż. Marek Wodziński zajął również drugie miejsce w konkursie MVSEG dotyczącym segmentacji zastawki mitralnej z wolumetrycznych obrazów ultrasonograficznych oraz trzecie miejsce w konkursie ToothFairy polegającym na automatycznej lokalizacji nerwów zębodołowych. Wszystkie z wyzwań mają bezpośrednie i istotne znaczenie w diagnostyce obrazowej, potencjalnie przyczyniając się do poprawy zdrowia społeczeństwa.

Jednocześnie dr Marek Wodziński zachęca studentów zainteresowanych tematyką sztucznej inteligencji i obrazowania medycznego do kontaktu i realizacji prac/projektów dyplomowych. W przypadku zaangażowania i osiągnięcia obiecujących rezultatów istnieje możliwość odbycia stażu międzynarodowego w grupie badawczej MedGIFT w Szwajcarii lub wyjazdu na międzynarodową konferencją naukową.

Serdecznie gratulujemy!